Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger.

Matvareproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, og etisk skogdrift etterspørres av stadig mer bevisste forbrukere.

Klima- og miljøutfordringer endrer hvordan disse næringene arbeider, og det vil derfor være et behov for mennesker med høyere utdanning innenfor disse emnene fremover.

Med denne utdanningen er du kvalifisert for arbeid innen rådgivning, offentlig forvaltning eller som selvstendig næringsdrivende. Du kan jobbe som blant annet gårdbruker eller andre yrker innen matvareproduksjon og miljøutfordringer i landbruket.

Se også studier innen husdyrfag.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Jordbruk (8721)
 • Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (779999)
 • Master, feed manufacturing technology, toårig (779913)
 • Jordbruk, andre (7729)
 • Jordbruk (7721)
 • Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (679999)
 • Bachelor, reindriftsfag, treårig (679906)
 • Gartneri og hagebruk (6731)
 • Jordbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (672999)
 • Jordbruk (6721)
 • Master of Philosophy, primærnæringsfag, toårig (779902)
 • Master of Science, plantevitenskap, toårig (779915)
 • Master of Science, primærnæringsfag, toårig (779905)
 • Master, arktisk naturbruk og landbruk, femårig (779908)
 • Master, arktisk naturbruk og landbruk, toårig (779907)
 • Master, primærnæringsfag, 1½-årig (779914)