Bachelor i landbruksteknikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

  • Du vil være med å utvikle teknologi for fremtidens landbruk
  • Du ønsker kunnskap om samspillet mellom teknologi, produksjon og miljø
  • Du får unik kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidsmarkedet

Studiets oppbygging

Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor.

Utdanningen kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske øvelser. Studiehverdagen består av forelesninger, verkstedøvelser, utferder, samt individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner vidt fra teknisk tegning på datamaskin til traktorreparasjoner i verkstedet. De praktiske øvelsene foregår for det meste i verksteder og laboratorier.

Hvis du vil ha en Bachelor i landbruksteknikk uten å reise utenlands er Blæstad eneste stedet. Studiestedet har ideell beliggenhet på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for arbeid med blant annet utvikling og markedsføring av landbruksutstyr, rådgiving innen offentlig forvaltning eller selvstendig næringsdrift i yrker som krever kompetanse på teknologi for landbruket. Mange tidligere studenter jobber innen landbruksmaskinbransjen.

Utveksling

Du kan søke om et utenlandsopphold i siste semester på bachelorstudiet.

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om Tores erfaring på utveksling ved Lakeland College i Canada sammen med medstudenter fra Bachelor i agronomi!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Tilbys ved:

  • Elverum

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209311

Lignende utdanninger