Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209311

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Ønsker du å lære om fremtidens teknologi i landbruket? Studiet gir deg teknisk og agronomisk kompetanse som er etterspurt i fremtidens arbeidsmarked.

Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor.

Utdanningen i landbruksteknikk kombinerer teoretisk kunnskap med varierte undervisningsformer. Studiehverdagen består av forelesninger, ekskursjoner, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning både individuelt og i grupper. Det er noe praktisk undervisning i verksteder, laboratorier og i felt.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig utdanning i landbruksteknikk er Blæstad et godt valg og du får en variert utdanning som er etterspurt.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Du kan gå videre på en master i bærekraftig jordbruk hos oss.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet i sjette semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i landbruksteknikk

Alle utdanninger innen