Bachelor i landbruksteknikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Landbruket er i stor endring, og økt kunnskapsnivå er
nødvendig for å møte utfordringene næringen står overfor.

Utdanningen i landbruksteknikk kombinerer teoretisk kunnskap
med praktiske øvelser. Studiehverdagen består av
forelesninger, verkstedøvelser, utferder, samt individuelle
oppgaver og gruppeoppgaver. De praktiske øvelsene spenner
vidt fra teknisk tegning på datamaskin til
traktorreparasjoner i verkstedet. De praktiske øvelsene
foregår for det meste i verksteder og laboratorier.

Hvis du vil ha en treårig utdanning i landbruksteknikk uten å
reise utenlands er Blæstad eneste stedet.


Studiested Blæstad har ideell
beliggenhet på en gård åtte kilometer fra Hamar
sentrum. 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for arbeid med blant annet utvikling og
markedsføring av landbruksutstyr, rådgiving innen offentlig
forvaltning eller selvstendig næringsdrift i yrker som krever
kompetanse på teknologi for landbruket. Mange tidligere
studenter jobber innen landbruksmaskinbransjen.

Utveksling

Du kan søke om et utenlandsopphold i siste semester på
bachelorstudiet.

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere
universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om  Tores erfaring på utveksling ved
Lakeland College i Canada
 sammen med
medstudenter fra Bachelor i agronomi!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, i følge  Time
Magazine
.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en   NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv.  Erasmus Impact
Study
 peker i samme retning: studenter på
utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209311

Lignende utdanninger