Fakta

Sted:
Høgskulen for grøn utvikling Bryne
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

33000

Studieform: Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Dagens bruk-og-kast-samfunn har ført til enorme miljø- og klimaproblem. Dei store sosiale skilja som dette systemet medfører kjem i tillegg. Tida er overmoden for å utforske alternative økonomiske modellar.

I dette kurset vil ein læra å sjå verdipotensialet i sirkulær økonomi. Studentane blir utfordra på korleis ein kan skape verdiar basert på gjenbruk av og nyskaping rundt eksisterande ressursar. Faget har eit særleg fokus på regenerativt landbruk og andre fremtidsretta driftsformer. Samspel med naturen sine produktive krefter er eit sentralt mål.

Kurset er praktisk retta og held fokus på aktørar og potensiala for ny verdiskaping gjennom dei sirkulærøkonomiske verdikjedene.

Alle utdanninger innen