Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209320

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

19. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du å arbeide i framtidens norske landbruk? Da gir dette studiet deg en allsidig kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Landbruket trenger personer med allsidig agronomisk kompetanse, da denne kunnskapen er nødvendig for å finne løsninger på hvordan vi på best mulig måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Bachelor i agronomi kombinerer husdyr- og planteproduksjon med økonomi og ny teknologi. Studiehverdagen består av forelesninger, utferder, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning individuelt og i grupper. En del av undervisningen skjer i felt- og laboratorier, men også i form av ekskursjoner og bedriftsbesøk.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig bachelorutdanning i agronomi er Blæstad stedet for deg. Her får du en variert utdanning og kompetanse som er etterspurt.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Du kan gå videre på en master i bærekraftig jordbruk ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet i sjette semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i agronomi

Alle utdanninger innen