Bachelor i agronomi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

  • Du vil bidra til fremtidens matvareproduksjon
  • Du vil arbeide for et bærekraftig og mer klimavennlig
    landbruk
  • Det er et økende behov for personer med høyere
    landbruksutdanning

Studiets oppbygging

Jorda står overfor store utfordringer med hensyn til klima,
miljø og matproduksjon. Dette medfører et stort behov for
agronomisk kompetanse.

Utdanningen har en allsidig og helhetlig profil. Alt for å gi
deg kunnskap om hvordan vi på best mulig måte kan sikre
fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både
lokalt og globalt.

Bachelorgraden er den eneste innen jordbruksfag i Norge som
omfatter både plante- og husdyrfag. Øvelser med arbeid i
laboratorier og på jordet med vår- og høstonn går sammen med
forelesninger slik at du får en utdanning som kombinerer
teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til
på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for arbeid innen rådgiving, offentlig
forvaltning, utdanning eller som selvstendig næringsdrivende.
Utdanningen er relevant for alle yrker som går ut på å
ivareta fremtidens matvareproduksjon og landbrukets
miljøutfordringer.

Studiet er et godt utgangspunkt for videre studier ved
Høgskolen i Innlandet, Master i anvendt økologi.

Utveksling

Du kan søke om et utenlandssopphold i siste semester på
bachelorstudiet.

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere
universiteter i Norden, Europa, og Canada.

Les om Camilla, Andreas og Ole Jakob sin erfaring på utveksling ved Lakeland College i
Canada
!

Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, i følge Time
Magazine
.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv. Erasmus Impact
Study
 peker i samme retning: studenter på
utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Høgskolen i Innlandet har man

Tilbys ved:

  • Blæstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

209320

Lignende utdanninger