Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209320

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å arbeide i framtidens norske landbruk? Da gir dette studiet deg en allsidig kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet

Landbruket trenger personer med allsidig agronomisk kompetanse, da denne kunnskapen er nødvendig for å finne løsninger på hvordan vi på best mulig måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Bachelor i agronomi kombinerer husdyr- og planteproduksjon med økonomi og ny teknologi. Studentene får både teoretisk og praktisk kunnskap. Studiehverdagen består av forelesninger, praktisk undervisning, utferder, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning individuelt og i grupper. Den praktiske undervisningen skjer i felt- og laboratorier, men også i form av turer og bedriftsbesøk.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig bachelorutdanning i agronomi er Blæstad stedet for deg. Her får du en variert utdanning og kompetanse som er etterspurt.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Du kan gå videre på en master i bærekraftig jordbruk ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i agronomi

Alle utdanninger innen