Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere urbant landbruk?

Urbant landbruk og kretsløpstankegang handler om kombinasjonen av mange fagområder, for eksempel:

grønne og levende byer

sosial inkludering og integrering

arealplanlegging

matproduksjon

bruk av nytteplanter og prydplanter

husdyrhold i byene

vann og avløp i kretsløp (sirkulære systemer)

forurensning

miljø, økologi og bærekraft

spredning av patogener (sykdomssmitte)

økonomi og gründervirksomhet

Det faglige fokuset i mastergraden er på bærekraftig og grønn utvikling av urbane områder, ressurser i kretsløp og evnen til å se helheten når mange fagområder må involveres i prosjekter. Samarbeid mellom ulike fagområder blir stadig viktigere i arbeidslivet, og dette studiet vil hjelpe deg til å bli god på problemløsning, samhandling og kommunikasjon. Undervisningen vil baseres på en studentaktiv læringsform, der gruppearbeid og samhandling mellom studenter med ulik fagbakgrunn står i fokus.

Utdanningen gir deg en stor faglig bredde, og muligheter til å fokusere på dine interesseområder, med stor valgfrihet i emnevalg. Mastergraden er et samarbeid mellom universitetet, forvaltningen, sivilsamfunnet og næringslivet, og vil gi deg gode muligheter til å få erfaring og kontakter med relevante bedrifter og statlig/kommunal forvaltning.

Hva lærer jeg?

Mastergraden i urbant landbruk vil basere seg på en studentaktiv læringsfilosofi. Her vil du møte tverrfaglig gruppearbeid, samhandlingslæring, studentpresentasjoner, rapporter og refleksjonslæring. Næringslivet vil bidra med relevante problemstillinger som studentene får jobbe med å løse i tverrfaglige grupper. Undervisningen vil basere seg på å tilby forelesninger rundt relevante tema for hver problemstilling. Du, som student, får en sentral rolle i å påvirke læringen, og bidra aktivt inn mot kunnskapsutveksling i fellesskap og et godt gruppemiljø.

35 studiepoeng vil være obligatoriske emner, i tillegg vil studentene kunne velge mellom en 30- eller en 60 studiepoengs masteroppgave. Ut over dette, så vil du kunne velge en stor del av emnene selv.

Obligatoriske emner vil være:

MUA300 - Urbant landbruk - Transfaglige samhandlingsgrupper (TSG)

INN200 – Økonomistyring

MUA301 - Urbant landbruk - Strategi- og handlingsplanarbeid - Transfaglige samhandlingsgrupper (TSG)

MTH300 - Web kurs: planlegging og skriving av en masteroppgave

Andre relevante emner for studenter i urbant landbruk kan for eksempel være:

PJH105 – Urbant landbruk

INN271 - Bærekraftig entreprenørskap

INN301 - Nyskaping

FHV313 - Psykososiale faktorer og helse

ECN260 - Landbrukspolitikk

MILJØ210 - Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning

EDS355 - Klimaendring og utvikling

MUA310 - Urban forurensning og kjemisk mattrygghet

MVI393 - Kjemisk mattrygghet

SDG300 - Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr

LAA201 - Urbant landbruk i praksis (studenthagene)

PJH230 - Frukt og bær

PJH250 - Planteproduksjon i regulert klima

PJH370 - Produksjon av fremtidens planteprodukter

BINT304 - Internship urbant landbruk

Hva blir jeg?

Mastergraden gir en god bakgrunn som problemløser for en rekke ulike stillinger knyttet opp mot kretsløpsteknologi, arealplanlegging og urbant landbruk. Arbeidsmulighetene vil være avhengig av spesialkompetansen fra bachelorgraden, og den valgte spesialiseringen i mastergraden. Både leder- og rådgiver/konsulent-stillinger innen statlig-, kommunal- og privat sektor vil være aktuelle, både nasjonalt og internasjonalt. Mastergraden vil også gi et godt grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende.

Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-programmer innenfor fagområdene, og kvalifiserer for rekrutteringsstillinger innen forskning.

Les mer om master i urbant landbruk

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Urbant landbruk

Alle utdanninger innen