Fakta

Sted:
Blæstad
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Master i bærekraftig jordbruk er et fleksibelt studium som gjør det mulig å kombinere jobb og utdanning.

Utdanningen er nett- og samlingsbasert og dermed fleksibel, noe som gjør den godt egnet for deg som allerede er i jobb eller som ikke har mulighet til å flytte for å ta en utdanning. Den bygger på at du har en bachelorgrad innen jordbruksfag eller tilgrensende fagfelt.

Å produsere mat over hele landet er viktig for å styrke sysselsettingen og imøtekomme de mange globale utfordringer som finnes. Det er et stort behov for kunnskap og kandidater med høyere landbruksutdanning. Med en master i bærekraftig jordbruk vil du sikre deg en allsidig kompetanse som er etterspurt innen rådgivning, utdanning og forvaltning. Du kan bli med på å utvikle landbruket gjennom ny og oppdatert kunnskap innen biologi og teknologi.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav:
Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen jordbruksrelatert utdanning, biologi eller miljøfag.

Les mer om søknad og opptak her.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet i fjerde semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i bærekraftig jordbruk

Alle utdanninger innen