Nøkkelinformasjon

Studiet gir kunnskap om sammenhengen mellom kropp og helse, bevegelse og livskvalitet. Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener.

Utdanningen gir, sammen med ett års lønnet turnustjeneste, rett til autorisasjon som fysioterapeut.

Du lærer du å  informere, veilede og motivere pasienter. Målet er å fremme mestring og livskvalitet hos pasientene.

Utdanninger

Viser 5 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Oslo Nye Høyskole
Bachelor i fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 54.00 58.50
Fysioterapi Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 52.10 55.50
Fysioterapi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 49.50 54.60
Fysioterapi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 51.00 57.40

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fysioterapi (8652)
  • Fysioterapi (7652)
  • Fysioterapi (6652)
  • Fysiologi, lavere nivå (669905)

Relevante yrker