Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En ortopediingeniør er en ingeniør som har spesialisert seg på utvikling, design og produksjon av ortopediske apparater og utstyr som brukes i behandlingen av muskel- og skjelettplager.

En ortopediingeniør lager proteser og andre hjelpemidler til mennesker som enten mangler en kroppsdel eller trenger støtte til en kroppsdel. Ortopedi forener helsefag og ingeniørfag og passer for deg som ønsker gjøre andres livskvalitet bedre.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

En bachelor varer i tre år.

Varighet

En bachelor varer i tre år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 669939 - Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig
  • 669908 - Ortopediingeniør, treårig
  • 661122 - Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 669939 - Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig
  • 669908 - Ortopediingeniør, treårig
  • 661122 - Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig (669939)
  • Ortopediingeniør, treårig (669908)
  • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.