Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Levanger
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204488
Levanger
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204488

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å analysere og lede praktiske aktiviteter gjennom ulike arbeidsmåter og læringsstrategier.Du vil utvikle kunnskap til å veilede utøvere eller trenere til å prestere bedre gjennom systematisk arbeid med læring og prestasjonsutvikling. Du vil også kunne utvikle deg innen idrett gjennom å tilegne deg teoretiske og praktiske ferdigheter.Det finnes mange muligheter for aktive jobber og videre utdanning, blant annet på mastergrads- og doktorgradsnivå.

Bachelor i idrettsvitenskap utdanningen har som formål at studentene skal kvalifiseres til praktiske arbeider innen idrett, samt evnen til å delta i og drive forsknings- og utviklingsarbeid innen idrett og fysisk aktivitet. Studentene sin evne til å utvikle et kritisk analytisk perspektiv i forhold til idrett vil være sentralt. I tillegg gir studiet et innblikk i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for personer med ulike forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Man lærer å gi ulike former for tilbakemeldinger på utført trening, og man kan belegge faglig de valg man anbefaler når det gjelder ulike sider for trening og treningsledelse. Denne vekslingen mellom teoretisk innføring og praktisk utprøving er et bærende element i utformingen av studiet.

Fagområder som vil bli undervist er blant annet treningslære, fysiologi, anatomi, bevegelseslære, psykologi, pedagogikk, motorikk, sosiologi, statistikk og forskningsmetode. Fagområdene relateres hovedsakelig til bevegelsesutvikling og prestasjonsevne i topp- og breddeidrett, men det vil også relateres til helsefaglige perspektiv. Bachelor i idrettsvitenskap er en treårig campusbasert utdanning som kan utvides med 2-årig master i idrettsvitenskap

Studiet foregår på ulike læringsarenaer ved universitetet og i idretten. Det legges vekt på aktivt og integrert bruk av disse. Det forventes at studenten bidrar aktivt gjennom deltakelse, samarbeid og interesse til et godt læringsmiljø. Egenstudier, arbeid i gruppe, deltakelse i seminarer og kollokvier vil være studenthverdagen og det forventes og stilles krav om frammøte og aktiv deltakelse. Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.

Ved Nord universitet, Levanger, er det et aktivt og allsidig idrettsmiljø med nær kontakt til idretten lokalt og nasjonalt. Vi har samarbeidsavtaler med Olympiatoppen og Norges Skiforbund. Vi legger forholdene til rette for idrettsutøvere på høyt nivå slik at en karriere både innen idrett og utdanning kan kombineres.

Nord universitet, Levanger, har topp moderne idrettshall, svømmehall og treningsstudio på campus.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Videre studier

Ved fullført bachelor i idrettsvitenskap har studenten de nødvendige forutsetninger for opptak til mastergradsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap ved Nord universitet, eller annet mastergradsstudium som bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.

Karrieremuligheter

Bachelorgrad i idrettsvitenskap gir gode kvalifikasjoner for jobb som trener, i treningssenterbransjen, ved rehabiliteringsinstitusjoner, i frisklivs/FYSAK- sentraler, som folkehelsekoordinator, idrettskonsulent i det offentlige, og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet og folkehelse.

Studiet kvalifiserer også til opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, masterstudium, ved Nord Universitet, Levanger, samt andre idrettsrelaterte masterstudier.

Utveksling

Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Informasjon vedrørende utveksling finner du på: http://www.nord.no/no/studier/utveksling

Undervisning i emner på 5.semester gjennomføres på engelsk hvis det deltar engelskspråklige utvekslingsstudenter.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrettsvitenskap

Alle utdanninger innen