Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 209489

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Lurer du på hvordan man kan prestere maksimalt i idrett? Studiet gir deg innsikt i hvordan trening påvirker kroppen og hvordan den enkelte får størst effekt av riktig trening.

Som student på studiet vil du kunne tilegne deg kompetanse som kan gjøre deg i stand til å prestere maksimalt i idrett og bedre helsen til personer med ulike sykdommer.

Du vil få innsikt i hvordan du veileder andre og hvordan du tilpasser veiledningen ved ulike behov. Bachelorgraden er naturvitenskaplig innrettet, men berører også psykologi og idrettens rolle i samfunnet.

Studiet tester ut teorien i praksis, både i form av idrettsaktiviteter, praktisk instruksjon, flere typer praksis i arbeidslivet og forskningsarbeid. Vårt testlaboratorium benyttes i undervisningen.

Bachelorgraden er lagt til rette for toppidrettsstudenter og kan dermed kombineres med idrettssatsing. Lillehammer er en aktiv by med unike muligheter innen friluftsliv og idrettsaktiviteter på alle nivåer.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med fullført og bestått Årsstudium i idrett kan søke opptak til 2.studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak og attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Innpass av høyere utdanning/opptak til 2.studieår

Søkere med fullført og bestått årsstudium i idrett kan søke opptak til andre studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Fullført bachelorgrad gir mulighet til å søke opptak til master i treningsfysiologi ved vårt studiested på Lillehammer og andre masterstudier i inn- og utland.

Utveksling

I femte semester kan du søke om å ta et semester i utlandet. Vær obs på at de obligatoriske emnene "Cellebiologi" og "Idrettsfysiologi" må erstattes av tilsvarende emner i vertslandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine potensielle muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi

Alle utdanninger innen