Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209703

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

4. februar 2024.

Om studiet

Vil du bidra til å fremme god helse og livsmestring? Som utdannet fysioterapeut vil du få en viktig funksjon i samfunnet, og er sikret et variert og spennende yrke der kropp og bevegelse står sentralt.

Bachelor i fysioterapi er studiet for deg som er interessert i kropp, bevegelse og funksjon, og som setter mennesket i sentrum. Gjennom studiet lærer du å jobbe undersøkende,forebyggende og behandlende. På denne måten kan du bidra til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine forutsetninger.

Fysioterapi er en del av det medisinske fagfeltet og er et yrke hvor det stilles krav til både akademisk og praktisk kompetanse. Som student får du et godt praktisk innblikk i hva det vil si å være fysioterapeut, gjennom praksis og praksisrelevant veiledning.

Studieløpet består av en treårig utdanning etterfulgt av ett år i turnus. Fullført utdanning og turnus gir rett til autorisasjon som fysioterapeut - en beskyttet tittel som krever helseautorisasjon fra helsedirektoratet.

Målet med studiet er å fremme god helse hos mennesker i ulike livssituasjoner, livsfaser og med ulike funksjonsnivå og sykdomstilstander. I utdanningen vektlegges relasjonelle ferdigheter som gjør at du som fysioterapeut er i stand til å utvikle et trygt og tillitsfullt forhold til dine pasienter. Som fysioterapeut vil du kunne jobbe helsefremmende og forebyggende både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinsk attest og Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser

Studiet er nytt i 2024 og vi har derfor ingen tidligere poenggrenser å vise til.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fysioterapi

Alle utdanninger innen