Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 51.40 (primær)
  • 55.70 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 203703

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

3. juni 2023.

Om studiet

Kvifor studere fysioterapi?

Målet med fysioterapi er å utvikle, gjenvinne eller vedlikehalde den enkelte si funksjonsevne og å skape betre forhold for helse og livsutfolding. Bevegelse og kroppsleg funksjon er viktig for menneskeleg handling og samhandling.

Du kan studere fysioterapi ved campus Bergen.

Fysioterapi er eit praktisk yrke. Som fysioterapeut jobbar du med kropp og bevegelse i eit helseperspektiv. Fysioterapi er retta mot individ, gruppe og miljø. Du jobber med folkehelse, sjukdomsførebygging, behandling og rehabilitering. Fysioterapeutar samarbeidar ofte med andre helsepersonell og med ulike yrkesgruppe. Samfunnsutviklingen og endringar i befolkninga gir fysioterapeutar stadig nye utfordringar.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Arbeids- og undervisningsformar i studiet er førelesingar, ferdigheitstrening, praksisstudiar, gruppearbeid, prosjektarbeid og sjølvstudie, organisert individuelt, i gruppe, munnleg eller skriftleg.

For å utvikle praktiske ferdigheiter og øve på realistiske situasjonar, er rettleia ferdigheitstrening ein sentral del av alle tre åra. Denne ferdighetstreninga skjer i SimArena, som er eit moderne og velutstyrt simuleringssenter for alle studentane.

Praksis

  • Første studieår: 1 + 3 veker observasjonspraksis
  • Andre studieår: 11 veker i kommunehelseteneste / fysikalsk institutt og 1 veke innan helsefremmande/førebyggjande verksemd
  • Tredje studieår: 10 veker i spesialisthelsetenesta

I alle tre åra vil det også vere pasientdagar. Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

Her finn du informasjon om praksis for fysioterapi

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Turnus etter utdanninga

For å bli godkjend fysioterapeut må du arbeide eitt år som turnuskandidat etter godkjend bachelorstudium, og deretter søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Turnusåret er lønna.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerar! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

Vi har avtalar med institusjonar over heile verda: Europa, USA, Australia og Afrika. Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Du kan velje mellom å ta eitt av praksisopphalda i utlandet eller å ta eit heilt semester med teoretiske fag eller ein kombinasjon av dei to.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Saman med eitt år godkjent turnusteneste, gir bachelor i fysioterapi deg rett til å søke om autorisasjon som fysioterapeut. Med utdanninga kan ein mellom anna få jobb innan:

  • Kommunal helseteneste
  • Sjukehus og institusjonar
  • Bedriftshelseteneste
  • Private fysikalske institutt
  • Organisasjonar, til dømes idrettslag

Fysioterapeutar kan også arbeide i forvaltninga, til dømes hos fylkeslege, helsetilsyn eller i eit departement.

Lønn: Kva tener ein fysioterapeut?

Ifølgje Utdanning.no tener ein fysioterapeut i gjennomsnitt 546 360 kroner. Les meir om lønnsstatistikk for fysioterapeut på utdanning.no.

Utveksling

Belgia | Ghent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10030

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Litauen | Lithuanian University of Health Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=772

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Portugal | Polytechnic Institute of Setúbal | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=801

Spania | University of the Balearic Islands, Palma Mallorca | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10028

Spania | UFV-Madrid | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10595

Sverige | Karolinska Institute | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=785

Tanzania | Haydom Hospital Arusha | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=194

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Alle utdanninger innen