Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 254440

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv? Ønsker du å ha en aktiv arbeidshverdag, der du kan lede og veilede andre innen trening eller i idretten? Da er dette studiet for deg.

Med studieprogrammet i idrettsvitenskap får du bred idrettsfaglig utdanning som gjør at du kan jobbe innen organisert idrett, med trening og fysisk aktivitet eller med friluftsliv i offentlig og privat sektor. Vi vil ha et sterkt fokus på å omsette kunnskap i praksis, og vil derfor jobbe tett med ulike idrettslag, treningsorganisasjoner og andre virksomheter for å gi deg relevant erfaring underveis i studiet.

I løpet av bachelorstudiet vil du utvikle ferdigheter som instruktør og trener for ulike grupper, og du lærer å veilede andre utøvere, grupper og andre kolleger i både organisert idrett og i friluftsliv. Du vil få kunnskap innen treningsledelse, idretts- og friluftslivspedagogikk og idrettspsykologi. Dette vil gi deg en god forståelse for hvordan man leder mennesker i ulike sammenhenger, og hvordan man tilrettelegger for læring og prestasjonsutvikling på en systematisk måte.

Alle utdanninger innen