Nøkkelinformasjon

Fotofagskolen
Fotofagskolen

Lærested

Studiested

Trondheim

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

247 740

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-FOT0001

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

20394-1

Om studiet

Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning gir 120 studiepoeng, generell studiekompetanse og graden "høyere fagskolegrad" Et 2 årig studium vil gi deg en solid base som fotograf.

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy for film- og fotoproduksjon. Gjennom forelesninger, oppgaver og øvinger vil du lære om kjente fotografiske sjangre, mens du dyrker frem ditt personlige uttrykk.

Studiet legger stor vekt på still- og filmfotografens rolle i arbeidslivet. Du får lære hvordan du etablerer deg som fotograf, og hvilke muligheter som finnes i ulike bransjer.

Søk studieplass fra 1. februar hos Samordna Opptak

Undervisningsopplegg

Studiet er praktisk rettet og basert på at studenten skal lære gjennom fotografiske øvinger. Gjennom veiledning får studenten hjelp til å utvikle sin personlige stil og fotografiske identitet. Forelesninger foregår i plenum i auditoriet, gruppebasert eller 1:1 i veiledning med lærer.

Semester 1 og 2 er designet for å gi studentene et solid grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. I løpet av det første året gir studiet Fotografi studentene en oversikt over og erfaring med de mest essensielle fotografiske sjangrene som portrett, reklame, dokumentar, mote og editorial foto. I semester 3 og 4 vil studenten få muligheten til å velge sjanger basert på sine mål, estetiske referanser, interesse og personlige utrykk.

Opptakskrav

Vurderingsgrunnlag

For å søke utdanning på Norsk Fotofagskole må du ha bestått generell eller spesiell studiekompetanse eller ha realkompetanse* Søknaden sendes inn hos Samordna Opptak.

(*Realkompetanse er kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Søkere som er 19 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse)

Opptaksinformasjon

Alle søkere må levere portfolio som dokumentasjon på faglig nivå. Portfolioen skal inneholde minst 10 bilder. Du kan velge deg et eller flere tema. Etter vurdering av formelle opptakskrav og portfolio må søkere som er vurdert som kvalifiserte møte til samtale før endelig opptak.  

Karrieremuligheter

Fotograf (Selvstendig næringsdrivende), fotoassistent, Inhouse fotograf (reklamebyrå, fotostudio, boligfoto), filmfotograf, fotojournalist, kunstner, film og tv.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere Fagskolegrad / 120 studiepoeng

Tilleggsinformasjon

Studiet er for de som ønsker en yrkesrettet utdanning innen fotografi og film. Du vil få et solid grunnlag innen teknikk, estetikk, kommunikasjon og kreative verktøy. Lære deg å beherske kamera til fotografi og film for et kommersielt yrkesrettet marked.

Alle utdanninger innen