Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

På dette studiet vil du få kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og tv-produksjon.

Produksjonsledelse for film og TV Fagskolen Kristiania

Ønsker du å jobbe som produksjonsleder for film og tv? Gjennom strømmetjenester som NRK TV, Netflix, HBO og Amazon blir filmbransjen stadig mer globalisert. I takt med dette øker produksjonen av film og originalserier – og behovet for flere kvalifiserte produksjonsledere.

Fagskolen Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og tv, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og tv-innspillinger.

Som en del av studiet vil du bli utplassert i et produksjonsselskap. Dette vil gi deg verdifull arbeidserfaring, innsikt i hvordan en reell produksjon foregår og anledning til å knytte kontakter i bransjen.  

Hva lærer du?

Som produksjonsleder vil du spille en sentral rolle i produksjonsprosessen for film- og tv-innspillinger. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge ulike deler av en produksjon, blant annet ved å sørge for at skuespillere, stab og utstyr er på plass, at alle nødvendige tillatelser for innspilling er godkjent, og at budsjett og tidsplan overholdes.

På studiet vil du få delta i planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon. Du vil også få en unik innsikt i hvordan relasjonen til oppdragsgivere, både nasjonalt og internasjonalt, fungerer – og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Produksjonsledelse
 • Logistikk, HMS og tillatelser
 • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
 • Internasjonal service og co-produksjon
 • Avanserte produksjonsbehov
 • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
 • Produksjonsplan i praksis
   

Praksisperioden er en sentral del av studiet Produksjonsledelse for film og tv. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjon og reelle oppgaver i økonomistyring for film- og tv-produksjoner.

Du vil lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Du vil bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og under innspilling – og få erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen på fagskolen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Undervisningsopplegg

Vi tror du lærer mest – og best – ved å omsette teorien i praksis. Derfor vil du møte arbeidslivet allerede i klasserommet. Det vil bli lagt stor vekt på å gi studentene praktisk erfaring gjennom å jobbe med reelle, yrkesnære prosjekter.

Evnen til å jobbe i fleksible og tverrfaglige konstellasjoner er viktig for produksjonsledere innen film og tv-produksjon, noe studiet vektlegger både når det gjelder arbeidsform og undervisning.

En produksjonsleder samarbeider med mange ulike fagpersoner og miljøer for å gjennomføre en film- og tv-innspilling. I løpet av studietiden, vil du gjennomføre tverrfaglige prosjekter sammen med studenter på andre studieretninger på fagskolen, som blant annet Film, Reklame, Music Business og Prosjektledelse.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder skal minst ett år være fra relevant bransje (film, tv eller prosjektbasert arbeid). Ellers regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste som arbeidserfaring.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.


Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet produksjonsleder, innspillingsleder, produksjonskoordinator og produksjonssekretær.

Studiet passer godt for deg som har jobbet noen år, og som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet.   

Kvalifikasjon/tittel

Produksjonsleder Produksjonsassistent

Alle utdanninger innen