Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du å bli fotograf? På vår toårige fotografutdanning får du utvikle dine tekniske ferdigheter og visuelle identitet, som forbereder deg til en lang karriere som fotograf.

Å studere fotografi handler om å forstå lysets språk, og lære å se verden fra ulike perspektiv. Gjennom vår toårige fotografutdanning vil du opparbeide deg en profesjonell verktøykasse, bestående av tekniske, estetiske og kommunikative ferdigheter.

Du vil bli introdusert for ulike bransjer og sjangre innen fotografi – slik at du får en solid forståelse for yrket og markedets behov, både i dag og fremover. Gjennom praktiske og yrkesrelevante prosjekter, får du utforske både deg selv og den fotografiske praksisen.

Etter endt utdanning vil du ha utviklet din egen personlige stil og uttrykksform som fotograf. Du vil ha en profesjonell tilnærming til fotografyrket, og vil kunne påta deg mange spennende oppdrag i en raskt voksende bransje.

Hva lærer du?

Gjennom utdanningen lærer du hele arbeidsprosessen til en fotograf, fra idé til ferdig produkt. Dette innebærer blant annet konseptutvikling, lyssetting, komposisjon, etterarbeid og presentasjon for å nå ut til publikumet ditt.

Som student hos oss lærer du yrket av profesjonelle fotografer og engasjerte mentorer som fremdeles er aktive i bransjen, i et lite og intimt studiemiljø.

I løpet av utdanningen vil vi gi deg en innføring i følgende emner:

 • Grunnleggende fotografi og teknikk
 • Visuell kommunikasjon og historiefortelling
 • Prosjektutvikling og nye medier
 • Profesjonalisering – fotograf

I første studieår vil du tilegne deg et solid grunnlag innen fototekniske ferdigheter, visuell kommunikasjon og historiefortelling. Gjennom praktiske oppgaver vil du lære om kompositoriske og retoriske virkemidler, og få mulighet til å eksperimentere med ulike teknikker og uttrykk. Du vil bli introdusert for de ulike fotografiske sjangrene gjennom workshops innen mote, kommersielt og dokumentarisk fotografi.

I andre studieår vil vi jobbe mer prosjektbasert. Du får velge en retning som du ønsker å spesialisere deg i, enten kommersielt eller dokumentarisk fotografi. Siste semester skal du jobbe med en større hovedoppgave. Dette vil være ditt signaturprosjekt, og gi et tydelig bilde av din fotografiske identitet og bildestil.

Studiet avsluttes med en avgangsutstilling, som er et felles klasseprosjekt, der vi tar for oss et tema av samfunnsaktuell karakter. Dette er en unik mulighet til å vise frem ditt arbeid til bransjen.

 

Undervisningsopplegg

Varierte undervisningsformer som blant annet forelesninger, veiledning, diskusjoner, innlegg og presentasjon i større eller mindre grupper og workshops. I tillegg jobber studentene både individuelt og i grupper. 

Valg av undervisningsformer og læringsaktiviteter er styrt av ønsket læringsutbytte for studiet. Det er en gradvis økning av studentaktiviserende læringsformer som tar sikte på å fremme helhetlig forståelse av ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldende i fagområdet. 

Det er flytende overganger mellom undervisningsformene på utdanningen Fotograf – da en undervisningsøkt oftest består av både teori og praktisk jobbing.  

Når studentene dokumenterer prosessen fra start til slutt, via flere små og store prosjekter kan både lærer og student vurdere hele læringsprosessen på en god måte. Læreren får et bedre grunnlag for å gi konkrete tilbakemeldinger, og for å gi en bedre vurdering av arbeidet til studenten. 
 

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
  • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
  • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
  • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.  

 

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Karrieremuligheter

Etter to års utdanning hos oss vil du ha de tekniske og håndverksmessige ferdighetene som skal til for å arbeide som fotograf, både i et norsk og internasjonalt marked.

Du vil være rustet til å utføre kommersielle oppdrag for kunder i en rekke ulike bransjer, jobbe i redaksjonelle miljøer eller drive med dine egne fotografiske prosjekter.

Du kan blant annet jobbe i:

 • Eget foretak som freelancer
 • Aviser og magasiner
 • Markeds- og kommunikasjonsavdelinger
 • Reklamebyrå
 • Produksjonsselskaper
 • Eventbyrå

Dersom du ønsker å studere videre kan du bygge på fagskolegraden din til en internasjonal bachelorgrad ved London College of Communication i London eller School of Visual Arts i New York.

 

Kvalifikasjon/tittel

Fotograf

Alle utdanninger innen