Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Fagskolestudiet i Film gir deg verktøyene, kunnskapen og grunnlaget du trenger for å ta steget inn i filmbransjen.

Film Fagskolen Kristiania

Drømmer du om en karriere innen film? Fagskolestudiet Film er en praktisk rettet utdanning for deg som ønsker å drive med produksjon av film for kino, TV og strømmetjenester, digitale kanaler og reklame- eller markedsføringsbransjen. Visuell historiefortelling er en etterspurt kompetanse i flere bransjer, som åpner for mange spennende jobbmuligheter.

I løpet av studiet lærer du deg å mestre ulike fagfunksjoner og filmsjangre. Du får også mulighet til å spesialisere deg innen det fagområdet som interesserer deg mest. Du vil få god erfaring med arbeidsmetoder, verktøy og produksjonsutstyr som brukes i bransjen. Målet er at du etter to år skal ha grunnlaget og ferdighetene du trenger for å ta steget inn i filmbransjen!

Hva lærer du?

Fagskolens filmutdanning gir deg en bred forståelse av prosessen bak en filmproduksjon, fra idéfase til ferdig produkt. Hos oss fungerer klasserommet som et produksjonsstudio. Her får du trene hver dag, gjennom hele studietiden og vil lære om ulike arbeidsmetoder, verktøy og utstyr som benyttes i filmbransjen.

Vi vil gjennomgå en rekke ulike sjangre og i løpet av studiet får du prøve deg på å produsere dokumentarfilm, reportasje, eksperimentell film, musikkvideo, reklamefilm og fiksjonsfilm.

Med fokus på praktisk og kreativt arbeid, får du eksperimentere og prøve deg frem for å utvikle ditt eget selvstendige filmuttrykk. Vi legger vekt på at du skal få tid til å opparbeide deg en solid «showreel», slik at du stiller sterkere når du skal søke jobb etter endt utdanning.

På filmstudiet vil du blant annet lære om:

 • Filmteori
 • Dramaturgi
 • Produksjonsledelse
 • Regi og manus
 • Foto/lys
 • Klipp og lyd
 • Entreprenørskap og bransjekunnskap
   

Andre studieår får du mulighet til å spesialisere deg innen det fagområdet du liker best. Du vil gjennom studiet jobbe med reelle filmprosjekter i samarbeid med andre i klassen og på tvers av studielinjene på fagskolen.

Som student på Fagskolen Kristiania får du tilgang til profesjonelt filmutstyr og ulike spesialrom. Ressursene brukes i undervisningen, men kan også benyttes fritt av studentene til egne filmprosjekter. Dette gir deg god anledning til å jobbe med egne ideer og utvikle dine ferdigheter.

Siste semester blir du tildelt praksisplass og får jobbe i et produksjonsselskap i fire uker. Praksisen gir deg relevant bransjeerfaring og mulighet til å knytte verdifulle kontakter. Tidligere studenter har hatt praksis i selskaper som blant annet NRK, Rubicon, Strix, Mastiff og Monster.

Undervisningsopplegg

Alle lærerne du møter, arbeider i norsk film- og TV-bransje, og dermed vil studiet til enhver tid være oppdatert på det som skjer i bransjen.

Med det økende tilbudet av film som streames, TV-programmer som velges på nett, samt nye formater til bruk på sosiale medier og YouTube, og ikke minst spillbransjen, må filmarbeideren stadig utvikle seg for å holde følge. Vi møter denne utfordringen ved å vektlegge tverrfaglig samarbeid, særlig med studenter innenfor lyd- og musikkdesign, og 3D-animasjon.

Denne breddeforståelsen gjør deg bedre rustet til å møte en bransje i stadig endring, og slik får du en forståelse av hele produktet og prosessen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

Realkompetanse for fagskole: 

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.
   

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning har du mange spennende karrieremuligheter innen filmproduksjon, enten du ønsker å starte for deg selv eller jobbe i et etablert produksjonsselskap.

Med en filmutdannelse fra fagskolen kan blant annet jobbe i:

 • Film- og produksjonsselskaper
 • Medieselskaper
 • Reklamebyråer
 • Informasjons- og markedsavdelinger i både privat og offentlig sektor
 • Eget foretak
   

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og ta en ettårig påbygging for å oppnå en internasjonal bachelorgrad i film. Du kan velge mellom å studere i Australia, England, Irland eller Tyskland.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og ta en ettårig påbygging for å oppnå en internasjonal bachelorgrad. Vår samarbeidspartner Education Link hjelper deg med denne søknadsprosessen. Følgende studiesteder i utlandet tilbyr dette studiet:

Australia

 • Deakin University
 • Curtin University
 • Griffith University
   

England

 • Southampton Solent University
 • University of Hertforshire
 • University of Derby
 • University of West London
   

Irland

 • Griffith University
   

Tyskland

 • University of Applied Sciences Europe
   

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Alle utdanninger innen