Nøkkelinformasjon

Du lærer om å håndtere og distribuere audiovisuelt innhold, ved å lage velfungerende og profesjonelle produksjoner og installasjoner innenfor film, TV, konferanser og kulturarrangement.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er medietekniker.

Læreplan

Læreplan i medieteknikkfaget

Vg3 medieteknikkfaget handlar om å handtere og distribuere audiovisuelt innhald ved å lage velfungerande og profesjonelle produksjonar og installasjonar innanfor film, tv, konferansar og kulturarrangement. Gjennom arbeid med faget skal lærlingane få forståing av medietekniske løysingar og korleis løysingane blir nytta innanfor ulike sektorar av næringsliv, utdanning og helse. Vg3 medieteknikkfaget bidreg til å utdanne ansvarsfulle fagarbeidarar som kan følgje lover, regelverk, retningslinjer og etikk i arbeidet sitt.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker