Nøkkelinformasjon

Er en fordypning i maritime fag. Utdanningen bygger på regler som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Bestått eksamen gir deg teoretisk grunnlag for å løse sertifikat som styrmann/skipsfører.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå (581307)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå (581308)
 • Fagskoleutdanning, nautikk (581306)
 • Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – kystskipper, halvårig (581312)
 • Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – overstyrmann, 1½-årig (581310)
 • Maritime navigasjonsfag (5813)
 • Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (581399)
 • Skipsførerkurs (581301)
 • Skipsførerutdanning (581302)
 • Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig (581305)
 • Teknisk fagskole, linje for transportteknikk (581303)
 • Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag (581304)