Beskrivelse

Er en fordypning i maritime fag. Utdanningen bygger på regler som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein.

Opptakskrav

Bestått fagbrev som matros (enkelte steder også fagbrev i fiske og fangst). Realkompetanse eller minst 5 års relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) må dokumenteres.

Opptakskrav

Bestått fagbrev som matros (enkelte steder også fagbrev i fiske og fangst). Realkompetanse eller minst 5 års relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60) må dokumenteres.

Varighet

2 år heltid

Varighet

2 år heltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 581311 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 581309 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 581307 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå
 • 581308 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå
 • 581306 - Fagskoleutdanning, nautikk
 • 581312 - Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – kystskipper, halvårig
 • 581310 - Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – overstyrmann, 1½-årig
 • 5813 - Maritime navigasjonsfag
 • 581399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 581301 - Skipsførerkurs
 • 581302 - Skipsførerutdanning
 • 581305 - Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig
 • 581303 - Teknisk fagskole, linje for transportteknikk
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 581311 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 581309 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 581307 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå
 • 581308 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå
 • 581306 - Fagskoleutdanning, nautikk
 • 581312 - Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – kystskipper, halvårig
 • 581310 - Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – overstyrmann, 1½-årig
 • 5813 - Maritime navigasjonsfag
 • 581399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 581301 - Skipsførerkurs
 • 581302 - Skipsførerutdanning
 • 581305 - Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig
 • 581303 - Teknisk fagskole, linje for transportteknikk
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå (581307)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå (581308)
 • Fagskoleutdanning, nautikk (581306)
 • Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – kystskipper, halvårig (581312)
 • Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – overstyrmann, 1½-årig (581310)
 • Maritime navigasjonsfag (5813)
 • Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (581399)
 • Skipsførerkurs (581301)
 • Skipsførerutdanning (581302)
 • Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig (581305)
 • Teknisk fagskole, linje for transportteknikk (581303)
 • Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag (581304)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.