Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Gratis*

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-DEO0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20417-9

Om studiet

Studiet bygger på kompetanse med fagbrev som matros eller fiske og fangst. Studiet er basert på krav fra IMO (internasjonalt) og Sjøfartsdirektoratet, og gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse ut høyeste dekksoffisers sertifikat med ubegresede førerrettigheter nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningsopplegg

I tillegg til teoretiske kunnskaper, trengs også en god del praktiske ferdigheter. Denne opplæringen foregår i hovedsak på simulator. 
Skolen er utstyrt med en moderne visuell navigasjonssimulator, hvor den praktiske treningen foregår. Skolen er dessuten utstyrt med radiosimulatorer og en komplett skipsradiostasjon for opplæring i faget kommunikasjon. Studenten vil også få opplæring i instrumenter på egne desktop simulatorer.

Opptakskrav

Inntakskravet er fagbrev som matros, men søkere med minst tre års effektiv fartstid vil bli vurdert.

Du må ha gyldig IMO-50 kurs ikke eldre enn 3 år ved skolestart, alternativ gjennomføre repetisjonskurs. Manglende gyldighet, fører til at dere ikke får ta IMO-80 kur

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

 

 

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Bestått eksamen gir det teoretiske grunnlag for å løse dekksoffisersertifikat klasse 1.
  • Med dette sertifikat kan du seile som skipsfører (kaptein) på alle skip uansett størrelse og fartsområde

Skipsoffiserer med erfaring, er ettertraktet personell innen flere områder, som:

  • Rederivirksomhet: Forskjellige oppgave på rederikontor, byggetilsyn, inspeksjoner m.m.
  • Offentlige og private institusjoner: Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, kommunale havnekontor, klasseselskap, maritime skoler m.m.
  • Skipsverft og utstyrsleverandører: Salg, service og montasje.Utvikling av produkter m.m.

Tilleggsinformasjon

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Alle utdanninger innen