Nøkkelinformasjon

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Pedagogikk er et gjennomgående fag i studiet og veiledet praksis er en stor del av utdanningen. De to første årene har utdanningen lik oppbygging ved alle utdanningsinstitusjonene, likevel kan de ulike utdanningsinstitusjonene tilby forskjellige retninger for faglig fordypning.

Med ett års relevant videreutdanning vil du også ha mulighet til å undervise i 1.- 4. trinn på barneskolen.

Utdanningen har endret navn fra førskolelærerutdanning.

Utdanninger

Viser 70 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, distriktsvennlig Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning GENS Alle Alle
Barnehagevitenskap - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Barns språkutvikling og språklæring Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Barns språkutvikling og språklæring Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Barns språkutvikling og språklæring | nettbasert Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Digital kompetanse i barnehagen Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Digital kompetanse i barnehagen - dømmekraft og medborgerskap (Kffb) (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Digital kompetanse i barnehagen – Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB), deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. (Kffb) (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i barnehagepedagogikk Master og høyere Nord universitet
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (8211)
  • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (7211)
  • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (621999)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (6211)