Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 217131

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

22. mars 2024.

Om studiet

Ønsker du å lære om barns utvikling, lek og læring, og bidra til å gi barn en god oppvekst? Ønsker du å kunne arbeide litt samtidig som du studerer? Da bør du velge deltidsløpet for barnehagelærerutdanningen ved UiS!

Allsidig pedagogutdanning: Studiet forbereder deg til barnehagelærerrollen med fokus på barns utvikling og oppvekstmiljø. Du får bred kunnskap innenfor fagområdene barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, samt ledelse og samarbeid.

Samlings- og nettbasert: Det er fire til seks samlinger ved Universitetet i Stavanger hvert semester over fire studieår. Hver samling har tre til fire undervisningsdager. Studiet tilsvarer en arbeidsbelastning på 75% av fulltid med forventet arbeidsomfang på om lag 28 timer per uke. Studenter anbefales å holde annen jobb til maksimalt 60 % - stilling ved siden av studiet.

Spisskompetanse: Studiet tilbyr tre profiler innenfor digital kompetanse i barnehagen, bærekraft og tverrkulturell kompetanse. Ved å følge en av disse får du muligheten til å lære mer om et særlig område. Profilen er integrert i ordinær utdanning og starter første studieår. Tilbudet er adgangsbegrenset. Du får informasjon om tilbudet og kan søke etter studiestart.

100 dager praksis: Du har 100 dager med obligatorisk, veiledet praksis for å forstå barnehagelærerens rolle og barnehagehverdagen. Praksisoppholdet foregår i en av UiS' praksisbarnehager og er alltid en annen enn egen arbeidsplass, dersom du har jobb i barnehage.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse, politiattest og medisinsk testing

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Bachelorgraden i barnehagelærer kvalifiserer blant annet til

  • master i barnehagevitenskap
  • master i spesialpedagogikk
  • master i endringsledelse

I tillegg finnes det flere etter- og videreutdanninger skreddersydd til barnehagelærere.

Karrieremuligheter

Med en barnehagelærerutdanning kan du jobbe som:

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • styrer i barnehage

Du kan også jobbe andre steder enn i barnehagen, som for eksempel i SFO, fritidsklubb eller tilsvarende barnerelaterte yrker og institusjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen