Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 217130

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

22. mars 2024.

Om studiet

Gjennom lek, læring og omsorg vil du som barnehagelærer skape en trygg hverdag, lære om barns utvikling, og bidra til å gi hvert barn en meningsfull oppvekst, samtidig som barnehagelærerstudiet åpner døren for ledermuligheter i feltet.

Allsidig pedagogutdanning: Studiet forbereder deg til barnehagelærerrollen med fokus på barns utvikling og oppvekstmiljø. Du får bred kunnskap innenfor fagområdene barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, samt ledelse og samarbeid.

Samlingsbasert heltidsstudium: Du kan forvente 11 studiesamlinger á fem dager på campus første studieår. Studiet krever studieinnsats på heltid selv om det er samlingsbasert. Du kan også ta barnehagelærer bachelor som deltidsprogram.

Fordypning: Studiet tilbyr tre profiler innenfor digital kompetanse i barnehagen, bærekraft og tverrkulturell kompetanse. Ved å følge en av disse får du muligheten til å lære mer om et særlig område. Profilen er integrert i ordinær utdanning og starter første studieår. Tilbudet er adgangsbegrenset. Du får informasjon om tilbudet og kan søke etter studiestart.

100 dager praksis: Du har 100 dager med obligatorisk, veiledet praksis for å forstå barnehagelærerens rolle og barnehagehverdagen. Her finner du svar på alt du lurer på rundt praksisstudiet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse, politiattest og medisinsk testing

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Bachelorgraden i barnehagelærer kvalifiserer blant annet til:

  • master i barnehagevitenskap
  • master i spesialpedagogikk
  • master i endringsledelse

I tillegg finnes det flere etter- og videreutdanninger skreddersydd til barnehagelærere.

Karrieremuligheter

Med en barnehagelærerutdanning kan du jobbe som:

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • styrer i barnehage

Du kan også jobbe andre steder enn i barnehagen, som for eksempel i SFO, fritidsklubb eller tilsvarende barnerelaterte yrker og institusjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen