Foreldre som veiledere

Foreldre og foresatte kan ha stor innvirkning på unges valg av utdanning og yrke. Her får du tips og råd til hvordan du kan veilede på en god måte.

 

Remote video URL

 

Viktig å ha i bakhodet

Alle mennesker er forskjellige, også ungdom. Det er viktig å ta utgangspunkt i det unike ved barnet. Ikke sammenlign for mye med søsken, naboer og venner. Det kan være gunstig å dele av egne erfaringer, men husk at dagens utdanningssystem og arbeidsliv er annerledes enn da du var ung.

Gå inn i samtalen med en positiv innstilling, og ha fokus på det spennende rundt de valgene den unge står ovenfor. Spesielt hvis ungdommen er skoletrett og mangler motivasjon er det viktig at en slik samtale blir en positiv opplevelse.

Mange barn og unge er usikre på hva de ønsker, både når det gjelder valg av videregående skole, utdanning og yrke. Som foreldre kan dere hjelpe barnet deres til å se på usikkerheten som en positiv ting. Skap nysgjerrighet rundt de mulighetene som finnes.

Åpne spørsmål

Målet med samtalen bør være å starte en refleksjon rundt hva barnet ønsker å gjøre videre fremover. Poenget er ikke å komme fram til endelige svar. Noen har allerede sett seg ut flere utdanninger og yrker de synes virker interessante. Sammen kan dere undersøke nærmere hvordan hverdagen er i de ulike yrkene og utdanningene. Å stille åpne spørsmål er fint for å starte refleksjon. Åpne spørsmål med bruk av hva, hvordan og hvorfor gir lengre svar enn ja- eller nei-spørsmål.

Her kommer forslag til spørsmål som kan være nyttige:

 • Hva liker du å gjøre i fritiden? Hvorfor?
 • Hvilke fag liker du best, og hvilke fag er du god i?
 • Hvordan liker du å jobbe på skolen? Hvilke arbeidsmåter liker du best?
 • Hva ønsker du å lære mer om? Hvorfor?
 • Hvor har du lyst til å studere? I Norge eller i utlandet?
 • Hvor lang utdanning ser du for deg?
 • Hva vil du gjøre for å komme inn på et studium eller en linje du ønsker?
 • Hvordan tenker du at jeg kan hjelpe deg i prosessen?

Interesser

Det finnes flere måter å skape refleksjon på. Første steg kan være å ta utgangspunkt i hva barnet liker med hverdagen sin. Mange vil kanskje nevne typiske interesser som å være med venner, drive med idrett, se film, høre på musikk og være på sosiale medier.

Et tips er å be ungdommen beskrive en situasjon – enten fra skolehverdagen eller fritiden, som var spesielt gøy. Hva var det med denne situasjonen som var så bra?

Å gå i dybden på enkeltsituasjoner kan si noe om hvordan man er som person og hva man liker å gjøre. Øyeblikk hvor man var helt oppslukt og glemte tid og sted. Slik som å foreta et eksperiment i naturfagstimen. Arrangere skoleball og revy. Bygge en datamaskin. Løpe stafett. Kanskje gir det ideer til linjer på videregående eller studier som kan være interessante.

Verdier

Et annet godt råd er å snakke om verdier. Verdier sier noe om hva som er viktig for oss. Du kan for eksempel spørre hvordan han eller hun ser for seg livet om fem år.

 • Hva slags liv ønsker du deg? Vil karriere være viktigere enn familieliv, tror du?
 • Er det viktig å ha en godt betalt jobb?
 • Vil du bo i nærheten av familien?
 • Ha fullført en utdanningsgrad?
 • Være bereist og fått oppleve andre kulturer?
 • Ha en jobb hvor man hjelper andre?
 • Være sjef eller jobber for å løse store samfunnsutfordringer?

Mange vet ikke hvor de vil være eller hva de vil gjøre om fem år, men de fleste har noen drømmer og forestillinger om hva som er viktig for dem med tanke på fremtiden. Livet handler om mer enn utdannings- og yrkesvalg, og gjennom å snakke om hva man ønsker i livet generelt kan man få gode ideer til aktuelle utdannings- og yrkesretninger.

Personlige egenskaper

I tillegg til interesser og verdier er det viktig å tenke på de personlige egenskapene hos den enkelte. Dette påvirker blant annet hvordan vi liker å jobbe. Noen ønsker seg en praktisk og variert arbeidshverdag, mens andre vil ha en rutinepreget kontorjobb. Noen er trygghetssøkende og andre risikotakere. Enkelte liker å bestemme, mens andre ønsker å bli ledet.

Vi trenger alle mennesketypene i samfunnet og i arbeidslivet. Fremhev og snakk om de positive egenskapene. Spør hva hun eller han tenker om å ta i bruk disse egenskapene i studie- og yrkesliv.

Til sist kan det være et godt råd å fortelle om dine minner rundt det å ta studie- og yrkesvalg. Hva var avgjørende for din del når du tok dine valg? Husk å legge vekt på at det finnes utallige veier inn i voksenlivet.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024