Rapporter favoritt ikon

Her finner du rapporter om veiledning på nett, nettbasert utdanningsinformasjon og om utdannings- og yrkesvalg.

Rapportene er utarbeidet av eller på oppdrag for daværende Senter for IKT i utdanningen (fusjonerte med Utdanningsdirektoratet 1.1.2018) eller Utdanningsdirektoratet. 

I perioden 28. januar til 15. april 2013 gjennomførte Senter for IKT i utdanningen et prosjekt i samarbeid med Troms fylkeskommune. Prosjektet piloterte chat og spørsmål- og svartjeneste på nett.

Evaluering av pilotprosjektet (2013):
Ipsos MMI har evaluert pilotprosjektet på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen.

Last ned:
Evaluering av nettbasert karriereveiledning (PDF)


Samfunnsøkonomisk analyse (2013):
Analyse & Strategi har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. A
nalysen viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en karriereveiledningstjeneste på nett dersom tjenesten klarer å påvirke frafall og feilvalg i utdanning tilstrekkelig.

Last ned:
Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett (PDF)Evaluering av prepilot (2012)::
Våren 2012 gjennomførte vi et lavskala pilotprosjekt kalt Brukerforum utdanning, som besto av en rådgivningstjeneste for spørsmål om utdanning på utdanning.no. Denne er evaluert av Ipsos MMI.

Last ned:
Evaluering av brukerforum utdanning (PDF)


Kartlegging (2011):
NIFU har kartlagt og analysert mulighet for felles veiledningstjeneste på nett i Norge på oppdrag for Senter for IKT i utdanningen. NIFU har både sett på status i eksisterende rådgivningstjeneste for ungdom, voksne og andre aktører, og kartlagt personlige nettbaserte tjenester i andre land det er naturlig å sammenlikne Norge med.

Last ned:
Kartlegging av personlig veiledning på nett (PDF)

Unges utdannings- og yrkesvalg

Vi har gjennom flere år kartlagt hva som styrer unges valg av utdanning og yrke. Et representativt utvalg på 2 000 ungdommer i alderen 15-25 år har blitt spurt om deres drømmer, holdninger, verdier og forventninger knyttet til utdannings-og yrkesvalg.

Undersøkelsen inneholder også spørsmål om ungdomspreferanser vedrørende karriereveiledning på nett.

 

 

 

Unges utdannings- og yrkesvalg 2019 (pdf)

Last ned tidligere undersøkelser:

Unges utdannings- og yrkesvalg 2015 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2013 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2009 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2008 (pdf)
Unges utdannings- og yrkesvalg 2007 (pdf)

 

Utdanningsinformasjon på nett

Hva slags utdannings- og karriereinformasjon finnes på nett? Se rapporter som er skrevet om saken.

Rapport om nettbasert utdanningsinformasjon (2010):

Rambøll har gjennomført fokusgruppeundersøkelser om nettbasert utdanningsinformasjon på oppdrag av Senter for IKT i utdanningen.

Undersøkelsen er gjennomført fra september til november 2010.

Rapport om nettbasert utdanningsinformasjon (PDF)


Hvilke nettsteder tilbyr utdanningsinformasjon og karriereveiledning i Norge? (2015):

Notat fra Senter for IKT i utdanningen til NOU-utvalg for livslang karriereveiledning.

Notatet presenterer en systematisk undersøkelse av hvilke av om lag 2500 nettsteder som har størst synlighet når brukere de leter etter informasjon om yrke og utdanning. Andre spørsmål som drøftes: Hvordan utdanningssøkere finner informasjon på nett, samt kvalitet og egenskaper ved de mest synlige nettstedene rettet mot målgruppen for karriereveiledning. Hvor på nett foregår åpne diskusjoner om utdanning og karriere? Utdanningsinstitusjoners egne nettsteder og ren jobbformidling er holdt utenom undersøkelsen.

Hvilke nettsteder tilbyr utdanningsinformasjon og karriereveiledning i Norge? (PDF, 72 sider)