Tips til foreldre og foresatte

Fem enkle tips til hvordan du som forelder eller foresatt kan hjelpe ungdom med utdannings- og yrkesvalg.

Elever i ungdomsskolen og i videregående opplæring synes ofte det er vanskelig å bestemme seg for utdanning og yrke. Mange føler press fra sine omgivelser. Som forelder eller foresatt er det derfor viktige at du deltar som samtalepartner og støttespiller i disse valgene.

Vi har samlet fem tips til hvordan du kan hjelpe ungdom med utdannings- og yrkesvalg.
 

1) Still spørsmål i stedet for å gi svar

Remote video URL

Refleksjon rundt egne interesser, evner og framtidsutsikter er viktig for å komme frem til et godt valg.

Alle mennesker er forskjellige, også ungdom. Det er viktig at de tar utgangspunkt i det unike ved seg selv – og ikke sammenligner for mye med søsken, naboer og venner. Det kan være gunstig å dele av egne erfaringer, men husk at dagens utdanningssystem og arbeidsliv er annerledes enn da du var ung.

Gode tips til hvordan dere kan snakke om valg:


2) Kjenn til valgene som skal gjøres – og alternativene

For at du skal kunne hjelpe den som skal søke, er det viktig at du selv kjenner til mulighetene. Har du en ungdom som snart skal søke seg inn på videregående opplæring? Da kan det være lurt å vite hvordan dagens videregående skole er bygd opp. Og er man ferdig på videregående, står man foran mange muligheter.

Les mer om steget videre:


3) Sett deg inn i utdanningssystemet

Mye har endret seg siden du gikk på skolen. Gymnas, allmennfag og studieretning er blitt til videregående, studiespesialisering og utdanningsprogram. Det er en stor fordel å kjenne til hvordan utdanningssystemet er, og hvilke begreper som brukes.

Lær mer og bli kjent med ord og begreper i dagens utdanningssystem:


4) Bruk veiledningstilbudet og finn informasjon sammen

Når man velger utdanning og yrke, er det mye informasjon å sette seg inn i. Heldigvis finnes det mange som kan gi svar på spørsmål og bistå med nyttig informasjon.

Skolen har egne opplegg som elevene skal gjennom for å forberede seg til utdannings- og yrkesvalget. Det finnes en rekke aktiviteter både i regi av skolen og utenom - alt fra faget utdanningsvalg og veiledningssamtaler til utdanningsmesser.


5) Sett av tid og start tidlig med utforsking og vurdering

Det er mye å sette seg inn i, og det kan ta lang tid å komme fram til et reflektert valg.

Vær konstruktiv og støttende. Husk at før valget av utdanning har ungdommen mange alternativer å vurdere og mange beslutninger og hensyn å ta. Det er viktig at du setter av tid og gir din støtte i denne prosessen. Vær tidlig ute med å sette deg inn i mulighetene som finnes sammen med din ungdom.


Relevante ressurser på Utdanning.no og Karriereveiledning.no

interesseoversikten kan du finne yrker og utdanninger basert på interesser.
Jobbkompasset gir oversikt over yrker i ulike bransjer på en visuell måte.
Karakterkalkulatoren hjelper med å regne ut karaktersnitt og se hvilke poeng og fagkombinasjoner som kreves på studier fra Samordna opptak. Denne kan også brukes som planleggingsverktøy i videregående skole.
Utdanningssystemet er en visuell fremstilling av det norske utdanningssystemet.
Refleksjonsverktøy for hjelp til å velge videregående og høyere utdanning

 

Andre nyttige nettsteder

På vilbli.no finner du fylkeskommunenes informasjon om videregående opplæring. Samordna opptak har informasjon om opptak til universiteter, høgskoler og mange fagskoler. Folkehøgskolene i Norge har samlet sin informasjon på folkehogskole.no. Karriereveiledning.no har også fem tips til å hjelpe ungdom med valg av utdanningsprogram.
 
Du kan også bruke skolenes egne nettsteder. Se oversikt over alle skoler i Norge

Sist oppdatert: 28. mai 2024