Elever i ungdomsskolen og i videregående opplæring synes det er vanskelig å bestemme seg for utdanning og yrke. Mange føler press fra sine omgivelser. Som forelder eller foresatt er det derfor viktige at du deltar som samtalepartner og støttespiller i disse valgene.

Vi har samlet fem tips til hvordan du kan hjelpe ditt barn med utdannings- og yrkesvalg.

1) Sett deg inn i utdanningssystemet

Mye har endret seg siden du gikk på skolen. Gymnas, allmennfag og studieretning er blitt til videregående, studieforberedende og utdanningsprogram . Det er en stor fordel å kjenne til hvordan utdanningssystemet er og hvilke begreper som brukes.

Lær mer og bli kjent med ord og begreper i dagens utdanningssystem:

2) Kjenn til hvilke valg ditt barn skal gjøre og de ulike alternativene

For at du skal kunne hjelpe ditt barn, er det viktig at du selv kjenner til mulighetene. Har du barn som snart skal søke seg inn på videregående opplæring? Da kan det være lurt å vite hvordan dagens videregående skole er bygd opp. Og er ditt barn ferdig på videregående står han/hun foran mange muligheter.

Les mer om steget videre:

3) Still spørsmål i stedet for å gi råd og svar

Remote video URL

 

Refleksjon rundt egne interesser, evner og framtidsutsikter er viktig for å komme frem til et godt valg.

Alle mennesker er forskjellige, også ungdom. Det er viktig å ta utgangspunkt i det unike ved barnet. Ikke sammenligne for mye med søsken, naboer og venner. Det kan være gunstig å dele av egne erfaringer, men husk at dagens utdanningssystem og arbeidsliv er annerledes enn da du var ung.

Gode tips til hvordan dere kan snakke om valg:

4) Benytt deg av veiledningstilbudene og oppsøk informasjon sammen

Når en velger utdanning og yrke er det mye informasjon å sette seg inn i. Heldigvis finnes det mange som kan gi svar på spørsmål og bistå med nyttig informasjon.

Skolen har egne opplegg som elevene skal gjennom for å forberede seg til utdannings- og yrkesvalget, og det finnes en rekke aktiviteter både i regi av skolen og utenom - alt fra faget utdanningsvalg og veiledningssamtaler til utdanningsmesser.

5) Sett av tid og start tidlig med utforsking og vurdering

Det er mye å sette seg inn i, og det er langt mellom utforsking, vurdering og beslutning.

Vær konstruktiv og støttende. Husk at før valget av utdanning har ditt barn mange alternativer å vurdere og mange beslutninger og hensyn å ta. Det er viktig at du setter av tid og gir din støtte i denne prosessen. Vær tidlig ute med å sette deg inn i og vurdere mulighetene som finnes.

Relevante ressurser på utdanning.no

interesseoversikten kan du finne yrker og utdanninger basert på interesser.
Jobbkompasset gir oversikt over yrker i ulike bransjer på en visuell måte.
Karakterkalkulatoren hjelper med å regne ut karaktersnitt og se hvilke poeng og fagkombinasjoner som kreves på studier fra Samordna opptak. Denne kan også brukes som planleggingsverktøy i videregående skole.
Utdanningssystemet er en visuell fremstilling av det norske utdanningssystemet.

Nyttige nettsteder

På vilbli.no finner du fylkeskommunenes informasjon om videregående opplæring. Samordna opptak har informasjon om opptak til universiteter, høgskoler og mange fagskoler. Folkehøgskolene i Norge har samlet sin informasjon på folkehogskole.no.
 
Du kan også bruke skolenes egne nettsteder. Se oversikt over alle skoler i Norge

Sist oppdatert: 18. februar 2021