Søknadsfrister til høyere utdanning

Ordinær søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april.

Under finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal søke universitet eller høgskole. 

Februar

1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten blir lagt ut.

Mars

1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning. Denne søknadsfristen gjelder for:

  • søkere til Politihøgskolen
  • søkere til luftfartsfag ved UiT – Norges arktiske universitet
  • søkere som søker med realkompetanse
  • søkere som søker om tidlig opptak
  • søkere som søker om særskilt vurdering

Vær oppmerksom på at en del utdanninger har lokalt opptak. Sjekk derfor med det aktuelle lærestedet. Les mer om søknadsfrist 1. mars hos Samordna opptak

15. mars: Søknadsfrist for studielån og stipend, vårsemesteret. Vær obs på at enkelte søkegrupper har andre frister. 

20. mars: Dokumentasjonsfrist for 1. mars-søkere. Dokumentasjon er eksempelvis vitnemål fra videregående opplæring. Les mer om fristen hos Samordna opptak

April

15. april: Ordinær søknadsfrist for studier som søkes gjennom Samordna opptak. 

15. april: Dokumentasjonsfrist for søkere som søker ordinært opptak. 

Juli

1. juli: Frist for å ettersende dokumenter om utdanning og praksis du fullfører samme vår som du søker utdanning.

1. juli: Frist for å omprioritere studieønskene dine. 

20. juli: Svar på hovedopptaket til høyere utdanning. Husk at du må svare på hovedopptaket for å takke ja til studieplass.

19. juli: Oversikt over ledige studieplasser legges ut på Samordna opptak. 

20. juli: Du kan søke på ledige studieplasser på Samordna opptak. 

24. juli: Siste frist for å svare på hovedopptaket.

Se oversikt over frister hos Samordna opptak 

November

15. november: Søknadsfrist for studielån og stipend, høstsemesteret. Vær obs på at enkelte søkegrupper har andre frister.

 

Slik søker du høyere utdanning

Sist oppdatert: 4. juli 2023