Statsvitenskap

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir innsikt i hvordan et samfunn er organisert og styrt politisk, om politiske system på ulike nivå, og om hvilke politiske handlinger samfunnets borgere utfører.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter mastergrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (8311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (7311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (6311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag, andre (6319)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i internasjonale studier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i freds- og konfliktstudier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Public Administration Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 32.4
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med statsvitenskap Generell studiekompetanse43.346.1
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Internasjonal forståelse og samarbeid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 40.4
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 35.0
 • 40.7
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 35.3
 • 53.0
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 41.2
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 50.9
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.8
 • 44.3
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.2
 • 42.7
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.0
 • 40.3
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 40.2
 • 50.6
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.4
 • 45.8
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 42.6
 • 44.5
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.4
 • 50.3
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.7
 • 48.3
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 45.6
 • 50.4
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.6
 • 48.2
Statsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 45.9
 • 56.0
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.4
 • 51.7
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.5
 • 48.0
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.8
 • 53.5
Utviklingsstudier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.4
 • 50.8
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 49.4
 • 54.5
Internasjonale studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 54.3
 • 57.5
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse Generell studiekompetanseAlleAlle
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med statsvitenskap Generell studiekompetanse43.346.1
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 32.4
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 41.2
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.8
 • 44.3
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.2
 • 42.7
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.0
 • 40.3
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.4
 • 45.8
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.7
 • 48.3
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.6
 • 48.2
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 45.6
 • 50.4
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.5
 • 48.0
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.8
 • 53.5
Utviklingsstudier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.4
 • 50.8
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 49.4
 • 54.5
Internasjonale studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 54.3
 • 57.5
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Public Administration Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i internasjonale studier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i freds- og konfliktstudier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika Generell studiekompetanseAlleAlle
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Internasjonal forståelse og samarbeid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 40.4
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 35.0
 • 40.7
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 35.3
 • 53.0
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 50.9
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 40.2
 • 50.6
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 42.6
 • 44.5
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.4
 • 50.3
Statsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 45.9
 • 56.0
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.4
 • 51.7