Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

273 000

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

11. januar 2024.

Om studiet

Er du interessert i verden utenfor Norges grenser og hva som former den? Lurer du på om FN fortsatt er relevant, om flyktningkrisen fører til økt usikkerhet eller hva pandemier gjør med internasjonalt samarbeid? Da er internasjonale studier midt i blinken for deg.

Verden har aldri vært så tett sammenvevd politisk, økonomisk, juridisk og kulturelt som den er i dag. Samtidig ser vi dype splittelser og konflikter på den internasjonale scenen. Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming til studiet av internasjonale forhold og hendelser.

Studiet bygger på fagområder som statsvitenskap, historie, jus og økonomi, så vel som psykologi, filosofi og kulturstudier for å forstå hva det er som former den verden vi lever i.

Studiet gir deg også mulighet til å  oppnå verdifull praktisk og internasjonal erfaring gjennom internship, studieturer, kursing og utveksling.

I en verden hvor internasjonale forhold påvirker oss stadig mer, vil din kompetanse etter endt bachelor være etterspurt.

Studiets oppbygging

I løpet av studietiden på bachelor i internasjonale studier kan du delta på studieturer til Tanzania* og Midtøsten*, ta kurs i konflikthåndtering, ta internship eller reise et semester til utlandet på utveksling. Sannsynligvis kommer du også til å møte internasjonale studenter på campus i Oslo.

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Læringsutbytte

Internasjonale studier ligger nært statsvitenskap som fagfelt, men med et større fokus på internasjonale forhold. Med dette studiet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere og drøfte spennende og viktige problemstillinger.

Disse er blant annet knyttet til:

 • internasjonalt samarbeid og konflikt
 • internasjonal økonomi
 • globaliseringens konsekvenser
 • klimaspørsmål
 • internasjonal rett
 • militær maktbruk


Du undervises av en engasjert og entusiastisk gjeng som gjerne bruker podkast, live-streaming og interaktive kart som læringsverktøy, og inviterer relevante og kjente gjesteforelesere fra feltet.Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn.

Videre studier

En fullført bachelorgrad gir deg også muligheten til å gå videre til masterstudier.

Karrieremuligheter

Relevante arbeidsgivere for deg med utdanning innen internasjonale studier er

 • Utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp m.fl.)
 • offentlige etater
 • Forsvaret og etterretning
 • forskningsinstitusjoner og akademia
 • skolevesenet
 • ulike medier
 • konsulentbransjen 

Utveksling

Studiet gir deg også mulighet til å  oppnå verdifull praktisk og internasjonal erfaring gjennom internship, studieturer, kursing og utveksling.

Tidligere studenter hos oss har tatt internship å blant annet: 

 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Alle utdanninger innen