Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209872

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet er basert på flere fag, som statsvitenskap, historie og filosofi, hvor du vil lærer å reflektere kritisk, analysere og belyse viktige spørsmål om internasjonale og globale forhold.

Bachelor i internasjonale studier setter deg i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold. Fra fremveksten av moderne stater og helt til vår egen samtid.

Du vil tilegne deg de nødvendige evnene for å analysere dagsaktuelle saker og utviklingstrekk. Gjennom studiet lærer du deg å stille og vurdere til viktige spørsmål. Eksempelvis:

  • Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige?
  • Hvordan oppstår samarbeid og fred innenfor og mellom stater?
  • Hva er årsakene til utfordringer for det internasjonale samfunnet, som kriger, ulik fordeling av godene, klimakrise?
  • Hvilke utfordringer står nasjonalstaten overfor, blant annet i å forsvare demokrati og velferd?
  • På hvilke måter kan hendelser som Brexit og valget av Donald Trump til amerikansk president forstås?

Studiet består av en rekke obligatoriske emner og valgemner. De dekker et bredt spektrum av tema belyst ut ifra emner som statsvitenskap, historie, filosofi, juss og økonomi. Flere av emnene undervises på engelsk. Noen emner tilbys også til innreisende utvekslingsstudenter. Du vil derfor også oppleve et internasjonalt studiemiljø på studiestedet. 

Internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet topper listene hos Studiebarometeret, og viser i hvilken grad tidligere studenter oppfatter kvaliteten på studiet. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

En bachelor i internasjonale studier er et godt utgangspunkt for flere ulike studier på mastergradsnivå. Ved Høgskolen i Innlandet kan du søke opptak til:

Masterprogrammer innen internasjonale relasjoner, historie eller statsvitenskap kan være aktuelle veier videre, og finnes ved de største universitetene i Norge:

NTNU: Master i European Studies og Master i Statsvitenskap
NMBU: Master of Science in International Relations
UiO: Modern International and Transnational History
UiT: Master i Peace and Conflict Transformation

Merk at noen av disse krever innpassing eller tilleggsemner. Ta kontakt med studieveiledere for oppdatert informasjon om krav til tilleggsemner før opptak. 

Tidligere studenter har også gått videre med studier i utlandet. som for eksempel Sverige, Tyskland, Sveits og England.

Utveksling

Du får mulighet til å reise på utveksling til utlandet i fjerde semester, som alternativ til å følge emner som tilbys av studiet lokalt. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Du kan studere EU-systemet (University of Antwerpen), humanitære intervensjoner, valgoppdrag (Masaryk University, ESPOL) eller spesifikke kulturer (Asia, Tyrkia). Vurderer du karriere i UD kan du søke Masaryk University i Tsjekkia eller ESPOL i Frankrike, der du kan ta emner om diplomati.

Hvis du ønsker andre spesialiseringer, gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter. Regelen er: jo mer eksotiske land, jo mer spesifikke emnetilbud.  

Les mer om Ingrid, og hvordan hun opplever å være student i utlandet, her.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonale studier

Alle utdanninger innen