Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209872

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2024.

Om studiet

Hvorfor gikk Russland til angrep på Ukraina? Hvordan utfordrer Kinas vekst USA? Kan klimakrisen løses? Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige? Om du lurer på slike spørsmål er en bachelor i Internasjonale studier på Lillehammer noe for deg.

Bachelor i internasjonale studier er studiet for deg som er interessert i hvordan verden henger sammen. Gjennom programmet blir du satt i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold i samtid og fortid.

Studiet er tverrfaglig, hvor du gjennom en bred innføring i en rekke fag som statsvitenskap, historie og filosofi, får den innsikten som trengs for å analysere og belyse viktige spørsmål om internasjonalt samarbeid, globale maktforhold og forholdet mellom individ og samfunn.

Internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet er et populært studium, hvor studiekvaliteten og trivsel styrkes gjennom vektlegging av tett kontakt mellom studenter og dyktige faglærere, og fokus på faglig-sosiale arrangementer. Se oversikten over hvilke ansatte som er tilknyttet studiet her!

Flere av emnene undervises på engelsk. Noen emner tilbys også til innreisende utvekslingsstudenter. Du vil derfor oppleve et internasjonalt studiemiljø på studiestedet. Studiet arrangerer studieturer til utlandet, og alle studenter oppfordres sterkt til å ta et semester i utlandet, gjennom en våre mange samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden.

Internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet topper listene hos Studiebarometeret, og viser i hvilken grad tidligere studenter oppfatter kvaliteten på studiet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studentene kan kvalifisere seg til de aller fleste mastergradsprogrammer i Norge i internasjonale relasjoner, statsvitenskap og historie, i tillegg til mange tverrfaglige programmer som områdestudier, fred- og konfliktløsning og menneskerettigheter.

For eksempel kan du gå videre med Master i statsvitenskap, Master i historie, Modern International and Transnational History og andre tverrfaglige programmer ved Universitetet i Oslo; med Master of Science in International Relations ved NTNU i Trondheim; med Statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder; med Master of Science in International Relations ved NMBU på Ås og mange andre.

Tidligere studenter har også gått videre med studier i utlandet som for eksempel Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Sveits og England. Fagmiljøet og studieveileder kan hjelpe deg med å velge riktige valgemner som kvalifiserer deg til masterutdanningen du ønsker å gå videre på.

Ved Høgskolen i Innlandet kan du søke opptak til:

Utveksling

Du får mulighet til å reise på utveksling til utlandet i 4. semester, som alternativ til å følge emner som tilbys av studiet lokalt. Alle studentene oppfordres til å ta et semester i utlandet, og vi har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden! Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Steder du kan reise på utveksling til er blant annet Japan, Sør Afrika, Sør-Korea og USA.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter. Regelen er: jo mer eksotiske land, jo mer spesifikke emnetilbud.

Les mer om Ingrid, og hvordan hun opplever å være student i utlandet, her.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonale studier

Alle utdanninger innen