Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209872

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Studiet er basert på flere fag, som statsvitenskap, historie og filosofi, hvor du vil lære å reflektere kritisk, analysere og belyse viktige spørsmål om internasjonale og globale forhold.

Bachelor i internasjonale studier setter deg i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold. Fra fremveksten av moderne stater og helt til vår egen samtid.

Du vil tilegne deg de nødvendige evnene for å analysere dagsaktuelle saker og utviklingstrekk. Gjennom studiet lærer du deg å stille og vurdere til viktige spørsmål. Eksempelvis:

  • Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige?
  • Hvordan oppstår samarbeid og fred innenfor og mellom stater?
  • Hva er årsakene til utfordringer for det internasjonale samfunnet, som kriger, ulik fordeling av godene, klimakrise?
  • Hvilke utfordringer står nasjonalstaten overfor, blant annet i å forsvare demokrati og velferd?
  • På hvilke måter kan hendelser som Brexit og valget av Donald Trump til amerikansk president forstås?

Studiet består av en rekke obligatoriske emner og valgemner. De dekker et bredt spektrum av tema belyst ut ifra emner som statsvitenskap, historie, filosofi, juss og økonomi. Flere av emnene undervises på engelsk. Noen emner tilbys også til innreisende utvekslingsstudenter. Du vil derfor også oppleve et internasjonalt studiemiljø på studiestedet.

Internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet topper listene hos Studiebarometeret, og viser i hvilken grad tidligere studenter oppfatter kvaliteten på studiet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med Årsstudium i internasjonale studier kan få vurdert innpass på bakgrunn av tidligere beståtte emner. Søking skjer på ordinær måte gjennom Samordna opptak, og man konkurrerer på lik linje med andre søkere. Vi gjør oppmerksom på at det kan være begrensede plasser på 2. studieår

Poenggrense 2022

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Avhengig av valgemner kan du med en Bachelorgrad i internasjonale studier fra Høgskolen i Innlandet kvalifisere til en rekke masterprogrammer innen internasjonale relasjoner, historie og statsvitenskap. Aktuelle masterprogram finnes ved flere universiteter i Norge:

UiO: Modern International and Transnational History, Master i statsvitenskap og Master i historie

UiB: Master i historie.

NTNU: Master i European Studies

NMBU: Master of Science in International Relations

Tidligere studenter har også gått videre med studier i utlandet. som for eksempel Sverige, Tyskland, Sveits og England.

Fagmiljøet og studieveileder kan hjelpe deg med å velge riktige valgemner som kvalifiserer deg til masterutdanningen du ønsker å gå videre på

Ved Høgskolen i Innlandet kan du søke opptak til:

Utveksling

Du får mulighet til å reise på utveksling til utlandet i 4. semester, som alternativ til å følge emner som tilbys av studiet lokalt. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Du kan studere EU-systemet (University of Antwerpen), humanitære intervensjoner, valgoppdrag (Masaryk University, ESPOL) eller spesifikke kulturer (Asia, Tyrkia). Vurderer du karriere i UD kan du søke Masaryk University i Tsjekkia eller ESPOL i Frankrike, der du kan ta emner om diplomati.

Hvis du ønsker andre spesialiseringer, gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter. Regelen er: jo mer eksotiske land, jo mer spesifikke emnetilbud.

Les mer om Ingrid, og hvordan hun opplever å være student i utlandet, her.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonale studier

Alle utdanninger innen