Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209479

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Studiet kombinerer fagene statsvitenskap, økonomi og filosofi fag for å gi deg verktøyene til å forstå og forbedre samfunnet.

FPØ er et tradisjonsrikt og anerkjent bachelorprogram internasjonalt. Fagene filosofi, statsvitenskap og økonomi ble først satt sammen i et felles studieprogram ved universitetet i Oxford på 1920-tallet (Philosophy, Politics and Economics, PPE). Hensikten med denne kombinasjonen er å tilby tre ulike, men gjensidig utfyllende vinkler på viktige samfunnsspørsmål. Et eksempel er spørsmålet om hvordan vi som samfunn kan respondere effektivt på den pågående klimakrisen. En slik respons bør være økonomisk mulig, etisk rettferdig, og politisk gjennomførbar og krever dermed innspill fra både økonomi, filosofi og statsvitenskap.

Høgskolens i Innlandets FPØ–program skiller seg ut på tre måter. For det første tar vi opp relativt få studenter, som gjør at studentene kan danne et fruktbart felleskap med hverandre, og få tett oppfølging fra en forskningssterk og engasjert fagstab. For det andre undervises mange av emnene – spesielt i det andre og tredje året - på engelsk. Vi gjør dette for å tilrettelegge for internasjonal utveksling og fordi vi tror gode engelskferdigheter vil være en nødvendighet i fremtidens arbeidsliv. For det tredje samarbeider de ansatte på filosofi, statsvitenskap og økonomi tett for å skape et sammenhengende program, der de tre fagene integreres til en helhet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser

Studiet er nytt i 2024 og vi har derfor ingen tidligere poenggrenser å vise til.

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Studiet gir opptaksgrunnlag til en rekke masterutdanninger. Ved Høgskolen i Innlandet kan du søke opptak til Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i beredskap og krisehåndtering (120 studiepoeng). Ved UIO finner du følgende Masterprogrammer Peace and Conflict Studies, Theory and Practice of Human Rights, Development, Environment and Cultural Change, ESST - Society, Science and Technology in Europe, Teknologi, innovasjon og kunnskap

Utveksling

Du får mulighet til å reise på utveksling til utlandet i løpet av bachelorgraden, som alternativ til å følge emner som tilbys av studiet lokalt. Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. I tillegg får du på utveksling muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig.

Alle studentene oppfordres til å ta et semester i utlandet, og HINN har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søker jeg?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i filosofi, politikk og økonomi (FPØ)

Alle utdanninger innen