Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Oslo Nye Høyskole

6. mars 2024.

Om studiet

Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Og hvordan kan vi skape utvikling, fred og sikkerhet? Denne bachelorgraden lærer deg verktøy for å analysere, forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

Oslo Nye Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier.

Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier.

I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver. Studiet gir deg også mulighet til få praktisk arbeidserfaring gjennom internship, og internasjonal erfaring gjennom utveksling og studieturer til Tanzania og Midtøsten.

Studiene ved  Oslo Nye Høyskole, og da spesielt freds- og konfliktstudier, har høy kvalitet og gir en god grunnmur for veien videre. Her har du mange muligheter til å bygge erfaring og skape nettverk og muligheter for deg selv.

- Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, jobber i Flyktninghjelpen.   

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Læringsutbytte

 • hva mener vi egentlig med begrepene fred og konflikt?
 • kan krig rettferdiggjøres? Hvilke kriterier må i så fall ligge til grunn?
 • vil klimaendringene og miljø-ødeleggelser føre til flere voldelige konflikter?
 • er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
 • har verdenssamfunnet plikt og rett til å gripe inn i suverene staters interne konflikter?
 • hvilken rolle spiller religion og økonomi i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • hvordan kan man best forebygge og løse voldelige konflikter?
 • gjelder menneskerettighetene egentlig for alle?
 • hvorfor er demokratiet som styresett på tilbakegang?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?

Videre studier

Bachelor i freds- og konfliktstudier er også en døråpner til videre studier og mastergrader innen en rekke fagområder i Norge og i utlandet.

Karrieremuligheter

Potensielle arbeidsgivere vil blant annet være

 • utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
 • offentlige etater (som UDI, Nav)
 • konsulentbyråer
 • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
 • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
 • forsvaret og etterretning
 • interesserorganisasjoner og tenketanker
 • politiske partier
 • media 

Alle utdanninger innen