Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

15.00

Semester

1

Kostnader

16000

Organisering

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20. august

Om studiet

I dette kurset skal du tileigne deg teoretiske og empiriske kunnskapar og tilnærmingsmåtar til temaet demokratiassistanse og demokratisering. Fokuset for kurset er todelt. For det første blir det gjeve undervising i demokratisering der vi kjem nærmare inn på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. For det andre skal kurset fokusere på demokratibistand. Her vil vi sjå på korleis det internasjonale samfunnet (IGOs/NGOs) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Begge tema blir knytta saman i empiriske studiar av ulike land og regionar.

Kurset går på deltid over eitt semester, med to helgesamlingar i Bergen i tillegg til nettbasert undervisning.

SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratisering er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging