Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

17. oktober 2023.

Om studiet

I dette kurset skal du tileigne deg teoretiske og empiriske kunnskapar og tilnærmingsmåtar til temaet demokratiassistanse og demokratisering. Fokuset for kurset er todelt. For det første blir det gjeve undervising i demokratisering der vi kjem nærmare inn på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. For det andre skal kurset fokusere på demokratibistand. Her vil vi sjå på korleis det internasjonale samfunnet (IGOs/NGOs) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Begge tema blir knytta saman i empiriske studiar av ulike land og regionar.

Kurset går på deltid over eitt semester, med to helgesamlingar i Bergen i tillegg til nettbasert undervisning.

SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratisering er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging

Alle utdanninger innen