Statsvitenskap

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir innsikt i hvordan et samfunn er organisert og styrt politisk, om politiske system på ulike nivå, og om hvilke politiske handlinger samfunnets borgere utfører.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter mastergrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (8311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (7311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag (6311)
 • ... › Statsvitenskapelige fag › Statsvitenskapelige fag, andre (6319)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.7
 • 48.3
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.4
 • 51.7
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 35.3
 • 53.0
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.8
 • 53.5
Internasjonale studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 54.3
 • 57.5
Statsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 49.4
 • 54.5
Statsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 45.9
 • 56.0
Utviklingsstudier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.4
 • 50.8
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 41.2
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 40.2
 • 50.6
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 32.4
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 50.9
Master's Programme in Public Administration Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.0
 • 40.3
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med fransk Generell studiekompetanseAlleAlle
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.5
 • 48.0
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.4
 • 50.3
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.2
 • 42.7
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 45.6
 • 50.4
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.6
 • 48.2
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.8
 • 44.3
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 35.0
 • 40.7
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 42.6
 • 44.5
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelseGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-AfrikaGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium Generell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i freds- og konfliktstudier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i internasjonale studier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.4
 • 45.8
Internasjonal forståelse og samarbeid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 40.4
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i internasjonale relasjoner Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 44.7
 • 48.3
Internasjonale studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 54.3
 • 57.5
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 49.4
 • 54.5
Utviklingsstudier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.4
 • 50.8
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.8
 • 53.5
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.0
 • 40.3
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 41.2
Bachelorprogram i europastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 32.4
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 38.4
 • 45.2
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med spansk Generell studiekompetanseAlleAlle
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 46.5
 • 48.0
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 39.2
 • 42.7
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 45.6
 • 50.4
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.8
 • 44.3
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 45.6
 • 48.2
Bachelor i interkulturell forståelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelseGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Bachelor i interkulturelle studier Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i internasjonale studier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i freds- og konfliktstudier Bachelor, 3 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.4
 • 45.8
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Public Administration Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.4
 • 51.7
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • 35.3
 • 53.0
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo
 • 45.9
 • 56.0
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 40.2
 • 50.6
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 37.5
 • 50.9
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.4
 • 50.3
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 42.6
 • 44.5
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 35.0
 • 40.7
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole
 • Alle
 • Alle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudiumGenerell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika Generell studiekompetanseAlleAlle
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i freds- og konfliktstudier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i internasjonale studier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonal forståelse og samarbeid Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 40.4
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle