Nøkkelinformasjon

Videreutdanningen skal bidra til å utvikle kunnskap og kompetanse om barn og unges psykiske vansker og lidelser, hvordan man kan få til samarbeid og koordinering av tjenestene og øke den tverrfaglige kompetansen.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Studiet er relevant for alle som arbeider med barn, ungdom og familier.

Psykosialt arbeid kan tas som årsstudium eller erfaringsbasert master.

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, førskolelærer, helse- og sosialfag, medisin, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi, og minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Utdanninger

Det finnes 6 utdanninger innen dette feltet.

  • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
  • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)