Nøkkelinformasjon

Naturforvaltning er et studium som kombinerer natur og landskap. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, landskapsplanlegging og lovverk.

Utdanninger

Det finnes 16 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse
Bachelor i naturforvaltning Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 44.30
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 35.70 42.20
Basiskurs i naturoppsyn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 38.30 41.50
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 44.50 46.30
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og miljøforvaltning Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 47.40 53.90
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 50.10 53.80
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 41.80
Årsstudium i naturforvaltning Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 47.60

 • Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751403)
 • Master, forurensningsfag, toårig (751406)
 • Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751413)
 • Master, naturressursforvaltning, toårig (751407)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig (651422)
 • Bachelor, miljøforvaltning, treårig (651416)
 • Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig (651417)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå (651499)
 • Bachelor, utmarksforvaltning, treårig (674105)
 • Skogbruk, lavere nivå (674104)
 • Master, økologi og naturforvaltning, toårig (751411)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)