Nøkkelinformasjon

Naturforvaltning er et studium som kombinerer natur og landskap. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, landskapsplanlegging og lovverk.

Utdanninger

Det er 21 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Trukket Trukket
Bachelor i naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Basiskurs i naturoppsyn Årsenhet og kortere Nord universitet
Ecology Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Landskap og utvikling Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 44.10 48.30
Miljø og naturressurser Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Miljø og naturressurser Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 41.50 49.40
Natur- og miljøforvaltning Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Naturbasert reiseliv Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Naturforvaltning Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Naturforvaltning Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Naturoppsyn Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.60 55.50
Økologi og miljøforvaltning Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Økologi og naturforvaltning Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 49.20 54.90
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsenhet og kortere Nord universitet GENS Alle 41.00

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751403)
 • Master, forurensningsfag, toårig (751406)
 • Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751413)
 • Master, naturressursforvaltning, toårig (751407)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig (651422)
 • Bachelor, miljøforvaltning, treårig (651416)
 • Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig (651417)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå (651499)
 • Bachelor, utmarksforvaltning, treårig (674105)
 • Skogbruk, lavere nivå (674104)
 • Master, økologi og naturforvaltning, toårig (751411)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Master, landskapsplanlegging, toårig (751422)
 • Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning (751401)
 • Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig (651415)
 • Ph.d.-program, naturforvaltning (851405)
 • Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (674999)

Relevante yrker