Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger.

Matvareproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, og etisk skogdrift etterspørres av stadig mer bevisste forbrukere.

Klima- og miljøutfordringer endrer hvordan disse næringene arbeider, og det vil derfor være et behov for mennesker med høyere utdanning innenfor disse emnene fremover.

Med denne utdanningen er du kvalifisert for arbeid innen rådgivning, offentlig forvaltning eller som selvstendig næringsdrivende. Du kan jobbe som blant annet gårdbruker eller andre yrker innen matvareproduksjon og miljøutfordringer i landbruket.

Utdanninger

Viser 19 utdanninger
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Agroecology Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Animal Breeding and Genetics Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor i agronomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i landbruksteknikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Boazoealáhus bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences SAMI Alle Alle
Hest i næring Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Husdyr- og akvakulturvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Husdyrvitenskap Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Husdyrvitenskap Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Master i bærekraftig jordbruk Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Regenerativt landbruk Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Sirkulær økonomi og verdiskaping Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Urbant landbruk Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Årsstudium i husdyrvelferd Årsenhet og kortere Nord universitet GENS Alle Alle
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk - nettbasert Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet GENS Alle 45.90
Årsstudium i økologisk landbruk Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet GENS Alle 49.10

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Jordbruk (8721)
 • Ph.d.-program, husdyr- og akvakulturvitenskap (879905)
 • Jordbruk (7721)
 • Jordbruk, andre (7729)
 • Master, farm animal reproduction, toårig (779912)
 • Master, feed manufacturing technology, toårig (779913)
 • Master, husdyrfag, toårig (779911)
 • Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (779999)
 • Gartneri og hagebruk (6731)
 • Jordbruk (6721)
 • Jordbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå (672999)
 • Bachelor, husdyrfag, treårig (679903)
 • Husdyrbruk, lavere nivå (679902)
 • Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (679999)
 • Bachelor, reindriftsfag, treårig (679906)