Nøkkelinformasjon

Studiet gir, sammen med ett års lønnet turnustjeneste, rett til autorisasjon som fysioterapeut.

Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener.

På studiet lærer du også gode måter å informere, veilede og motivere pasienter. Gjennom teori og praksis lærer fysioterapeutstudentene å se kropp og bevegelse i et helseperspektiv.

Utdanninger

Det finnes 11 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 4 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 51.60 56.20
Bachelor i Fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 53.80 57.80
Fysioterapi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 50.70 56.10
Fysioterapi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 53.00 59.60
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - fysioterapi for barn og unge Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - fysioterapi for eldre personer Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - psykomotorisk fysioterapi Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Fysioterapi (8652)
  • Fysioterapi (7652)
  • Fysioterapi (6652)