Nøkkelinformasjon

Studiet gir, sammen med ett års lønnet turnustjeneste, rett til autorisasjon som fysioterapeut.

Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener.

På studiet lærer du også gode måter å informere, veilede og motivere pasienter. Gjennom teori og praksis lærer fysioterapeutstudentene å se kropp og bevegelse i et helseperspektiv.

Utdanninger

Det finnes 11 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 4 år Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 52.20 57.00
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 54.50 58.70
Fysioterapi - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 50.90 56.40
Fysioterapi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 55.90 63.10
Fysioterapi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - fysioterapi for barn og unge Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - fysioterapi for eldre personer Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - psykomotorisk fysioterapi Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fysioterapi (8652)
  • Fysioterapi (7652)
  • Fysioterapi (6652)

Relevante yrker