Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 61 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet LÆRER 47.40 50.40
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, Stord LÆMUSS Alle Alle
Faglærer i musikk, Bergen LÆMUSS Alle Alle
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet LÆRER Alle Alle
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet LÆMUNT Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelor yrkesfaglærer Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk YLBYGA Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, elektrofag YLEL Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, naturbruk YLNAT Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag YLREMA Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, service og samferdsel YLSERV Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon YLTEKP Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod. YLIM Oppgis ikke Alle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag YLHS Oppgis ikke Alle
Fagdidaktikk for lærere - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Faglig leder av trafikkskole Årsenhet og kortere Nord universitet
Faglærer i design, kunst og håndverk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge LÆRER Alle Alle
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER Alle Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge LÆRER Alle Alle
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER 42.50 47.60
Faglærerutdanning i musikk Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet LÆRMUH Alle Alle
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Årsenhet og kortere Nord universitet
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp Årsenhet og kortere Nord universitet
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Lektor i realfag trinn 8-13 - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Narvik LÆREA2 Trukket Trukket
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)