Nøkkelinformasjon

Er en fordypning i maritime fag. Utdanningen bygger på regler som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Utdanninger

Det finnes 12 utdanninger innen dette feltet.