Nøkkelinformasjon

Er en fordypning i maritime fag. Utdanningen bygger på regler som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Bestått eksamen gir deg teoretisk grunnlag for å løse sertifikat som styrmann/skipsfører.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)