Samtaleterapi
Yrkesskildring

Gestalt­terapeut

favoritt ikon

Ein gestaltterapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.

Alternativ behandling, som gestaltterapi, er eit omstridt tema. Det er ingen formelle krav til utdanningsbakgrunn. Kven som helst kan kalle seg ein gestaltterapeut, fordi deikkje er ein verna tittel. Det vil seie at sjølv om du har utdanning innan gestaltterapi, har du ikkje den same kompetansen, dei formelle kvalifikasjonane og det same ansvaret som autoriserte helsepersonell har. 

Gestaltterapi er ein retning innan psykoterapi. I motsetnad til andre terapiformer som er opptatte av fortida, tar gestaltterapeuten utgangspunkt i augneblikket her og no. Dei meiner at å bli meir merksame og bevisste på eigne kjensler og handlingar, står menneske betre rusta til å ta val i livet.

Gestaltterapeuten utfører individuell terapi, parterapi, familieterapi eller gruppeterapi. 

Utdanning

Norsk Gestaltinstitutt tilbyr studium og etterutdanning i gestaltterapi. Studentane får tittelen Gestaltterapeut MNGF, som er godkjent av European Association of Gestalt Therapy (EAGT). Merk at ikkje alle utdanningane er godkjende av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga.

Det er også mogleg å ta gestaltterapiutdanning i utlandet.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

Ein akupunktør set nåler i bestemte punkt i kroppen for å behandle menneske.

Portør

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller andre behandlingsinstitusjonar.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og om mennesket som ein del av ei gruppe. Som sosiolog brukar du denne kunnskapen til å forstå korleis menneske fungerer.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.