× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Lufthavnbetjent
Yrkesskildring

Lufthavnbetjent

favoritt ikon

En lufthavnbetjent jobber med flysikkerhet, beredskap og vedlikehold på en flyplass.

En lufthavnbetjent er en del av et vaktlag som utfører vakttjeneste på en flyplass. Lufthavnbetjenter jobber med flysikkerhet, beredskap og vedlikehold. 

På store flyplasser, som for eksempel Oslo lufthavn, jobber en lufthavnbetjent med ett område, som for eksempel brann og redning, airport patrol eller i plasstjenesten. Plasstjenesten drifter og vedlikeholder ferdselsområdet og sikkerhetsområdet, og sørger for hinderfrihet, skilt og merking på en flyplass. På mindre flyplasser er det vanlig at en lufthavnbetjent jobber innen flere områder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en lufthavnbetjent:

 • utføre vakttjeneste for plass-, brann- og redningstjeneste
 • sikre ferdsel og sikkerhet på flyplassen
 • inspisere ferdselsområde
 • utføre operative arbeidsoppgaver for å holde flyplassen åpen til enhver tid
 • andre oppgaver knyttet til flysikkerhet, beredskap og vedlikehold
 • utføre forefallende arbeid i tjenesten, som for eksempel:
  • elektroinstallasjoner
  • bygg og ventilasjon
  • annet vedlikeholdsarbeid

Som lufthavnbetjent er det viktig å ha høyt fokus på HMS i arbeidet. En lufthavnbetjent må være forberedt på å arbeide turnus, som også kan inkludere å være hjemmevakt.

 

Denne yrkesbeskrivelsen er foreløpig ikke kvalitetssikret av en ekstern samarbeidspartner. 

Hvor jobber denne yrkessgruppen?

Lufthavnbetjenter kan være ansatt hos Avinor, flyselskaper, flyspeditører, brann- og redningstjenester, handlingselskaper og andre som leverer bakketjenester på en flyplass. 

Personlege eigenskapar

En lufthavnbetjent bør være pålitelig, god til å samarbeide, fleksibel og nøyaktig. Du bør være i god fysisk form. 

Utdanning

Det finnes ingen formell utdanning for å bli lufthavnbetjent.

Noen arbeidsgivere krever relevant fagbrev, som for eksempel elektriker, anleggsmaskinmekaniker, automasjon, bygningsfag eller annen maskinteknisk utdanning. Det er vanlig at arbeidsgiver tilbyr opplæring og krever at du gjennomfører kurs.

De fleste arbeidsgivere stiller også andre krav, som for eksempel førerkort klasse CE eller maskinførerbevis. Noen stiller fysiske og medisinske krav som må bestås.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Transportfunksjonær
Heltid
Alle sektorer
5 256 personer
1 106 personer
4 150 personer
Ca 272 kr
Ca 254 kr
Ca 275 kr
44 060 kr
41 190 kr
44 500 kr
528 720 kr
494 280 kr
534 000 kr
Ca 272 kr
Ca 254 kr
Ca 275 kr
45 290 kr
41 830 kr
45 910 kr
543 480 kr
501 960 kr
550 920 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
42 980 kr
41 710 kr
43 320 kr
515 760 kr
500 520 kr
519 840 kr
Ca 265 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
46 030 kr
43 880 kr
46 610 kr
552 360 kr
526 560 kr
559 320 kr
Transportfunksjonær
Deltid
Alle sektorer
1 793 personer
582 personer
1 211 personer
Ca 218 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
35 260 kr
36 480 kr
34 650 kr
423 120 kr
437 760 kr
415 800 kr
Ca 218 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
35 940 kr
36 770 kr
35 480 kr
431 280 kr
441 240 kr
425 760 kr
Ca 220 kr
Ca 227 kr
Ca 217 kr
35 690 kr
36 800 kr
35 180 kr
428 280 kr
441 600 kr
422 160 kr
Ca 220 kr
Ca 227 kr
Ca 217 kr
37 490 kr
38 460 kr
37 040 kr
449 880 kr
461 520 kr
444 480 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Kommunal
217 personer
152 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
39 800 kr
40 450 kr
477 600 kr
485 400 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
40 030 kr
40 790 kr
480 360 kr
489 480 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 247 kr
39 930 kr
39 980 kr
479 160 kr
479 760 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 247 kr
41 040 kr
41 370 kr
492 480 kr
496 440 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Privat
4 352 personer
830 personer
3 522 personer
Ca 268 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
43 350 kr
40 410 kr
44 120 kr
520 200 kr
484 920 kr
529 440 kr
Ca 268 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
44 470 kr
41 020 kr
45 390 kr
533 640 kr
492 240 kr
544 680 kr
Ca 259 kr
Ca 251 kr
Ca 261 kr
41 920 kr
40 590 kr
42 230 kr
503 040 kr
487 080 kr
506 760 kr
Ca 259 kr
Ca 251 kr
Ca 261 kr
44 970 kr
42 880 kr
45 460 kr
539 640 kr
514 560 kr
545 520 kr
Transportfunksjonær
Deltid
Privat
1 715 personer
550 personer
1 165 personer
Ca 217 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
35 220 kr
36 450 kr
34 630 kr
422 640 kr
437 400 kr
415 560 kr
Ca 217 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
35 960 kr
36 840 kr
35 520 kr
431 520 kr
442 080 kr
426 240 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
35 560 kr
36 680 kr
35 060 kr
426 720 kr
440 160 kr
420 720 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
37 410 kr
38 380 kr
36 980 kr
448 920 kr
460 560 kr
443 760 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Statlig
687 personer
211 personer
476 personer
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 312 kr
49 220 kr
46 760 kr
50 470 kr
590 640 kr
561 120 kr
605 640 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 312 kr
51 650 kr
48 270 kr
53 410 kr
619 800 kr
579 240 kr
640 920 kr
Ca 313 kr
Ca 288 kr
Ca 324 kr
50 690 kr
46 720 kr
52 450 kr
608 280 kr
560 640 kr
629 400 kr
Ca 313 kr
Ca 288 kr
Ca 324 kr
54 390 kr
48 930 kr
56 810 kr
652 680 kr
587 160 kr
681 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken