Yrkesdykker som jobber under vann
Yrkesskildring

Dykkar

favoritt ikon

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.

Som dykkar jobbar du under vatn. I Noreg finst det to hovudretningar for yrkesdykkarar: dykking innanskjers og dykking i Nordsjøen. Det er vanleg å spesialisere seg innan eit av områda.

Yrkesdykkaren har mange ulike jobbmogelegheiter. Du kan jobbe som:

I mange yrke er dykking ein del av jobben. Dette er tilfellet for mannskap på redningsskøyter, brannkonstablar og arkeologar

Ein del av arbeidstida vil også gå føre seg over vatn. Gjennomsnittleg dykketid er på 200 timar i året.

I yrket må du rekne med ein god del reising. For dykkarar som jobbar innan bygg og anleggsbransjen kan talet på reisedøgn i året fort komme opp i 250. I Nordsjøen vil talet vere lågare.

Det finst fleire jobbmogelegheiter i Noreg. Norske dykkarar er også ettertrakta i utlandet.

Kvar arbeider dykkarar?

Mange dykkarar jobbar i Nordsjøen i olje- og gassindustrien, i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnstader.

Personlege eigenskapar

Ein yrkesdykkar må like utfordringar og vere sjølvstendig og nøyaktig. Du må vere fleksibel og kunne tilpasse deg. Du må også ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter. Du må takle å opphalde deg i tronge rom med dårleg sikt.

Utdanning

Det er ein fordel å ha ei fagutdanning innan til dømes bygg og anlegg. Du kan ta ei tilleggsutdanning som yrkesdykkar. 

Du må vere minst 300 dagar offshore og gjennomføre minst 150 godkjente dykk for å bli ein profesjonell dykkar.

Fleire folkehøgskolar, Høgskolen i Bergen og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innan dykking. 

Oversikt over utdanningsinstitusjonar

Opptakskrav
Du må vere over 18 år for å ta dykkarsertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve.

Kva jobbar dykkerfagskoleutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for dykkarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Yrkesdykker
Heltid
Alle sektorer
424 personer
421 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca 281 kr
45 470 kr
45 500 kr
545 640 kr
546 000 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca 281 kr
45 470 kr
45 500 kr
545 640 kr
546 000 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 300 kr
48 590 kr
48 660 kr
583 080 kr
583 920 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 300 kr
51 820 kr
51 850 kr
621 840 kr
622 200 kr
Yrkesdykker
Privat
538 personer
535 personer
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 120 kr
45 280 kr
541 440 kr
543 360 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 120 kr
45 280 kr
541 440 kr
543 360 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 304 kr
49 110 kr
49 180 kr
589 320 kr
590 160 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 304 kr
52 580 kr
52 620 kr
630 960 kr
631 440 kr
Yrkesdykker
Heltid
Privat
422 personer
419 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca 281 kr
45 470 kr
45 470 kr
545 640 kr
545 640 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca 281 kr
45 470 kr
45 470 kr
545 640 kr
545 640 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 300 kr
48 590 kr
48 670 kr
583 080 kr
584 040 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 300 kr
51 830 kr
51 870 kr
621 960 kr
622 440 kr
Yrkesdykker
Alle sektorer
540 personer
537 personer
Ca 279 kr
Ca
Ca 281 kr
45 190 kr
45 470 kr
542 280 kr
545 640 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 281 kr
45 190 kr
45 470 kr
542 280 kr
545 640 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 304 kr
49 110 kr
49 170 kr
589 320 kr
590 040 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 304 kr
52 570 kr
52 600 kr
630 840 kr
631 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold