Bilete
Yrkesdykker som jobber under vann
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.

Som dykkar jobbar du under vatn. I Noreg finst det to hovudretningar for yrkesdykkarar: dykking innanskjers og dykking i Nordsjøen. Det er vanleg å spesialisere seg innan eit av områda.

Yrkesdykkaren har mange ulike jobbmogelegheiter. Du kan jobbe som:

I mange yrke er dykking ein del av jobben. Dette er tilfellet for mannskap på redningsskøyter, brannkonstablar og arkeologar

Ein del av arbeidstida vil også gå føre seg over vatn. Gjennomsnittleg dykketid er på 200 timar i året.

I yrket må du rekne med ein god del reising. For dykkarar som jobbar innan bygg og anleggsbransjen kan talet på reisedøgn i året fort komme opp i 250. I Nordsjøen vil talet vere lågare.

Det finst fleire jobbmogelegheiter i Noreg. Norske dykkarar er også ettertrakta i utlandet.

Hvor jobber dykkarar ?

Mange dykkarar jobbar i Nordsjøen i olje- og gassindustrien, i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnstader.

Personlige egenskaper

Ein yrkesdykkar må like utfordringar og vere sjølvstendig og nøyaktig. Du må vere fleksibel og kunne tilpasse deg. Du må også ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter. Du må takle å opphalde deg i tronge rom med dårleg sikt.

Utdanning

Det er ein fordel å ha ei fagutdanning innan til dømes bygg og anlegg. Du kan ta ei tilleggsutdanning som yrkesdykkar. 

Du må vere minst 300 dagar offshore og gjennomføre minst 150 godkjente dykk for å bli ein profesjonell dykkar.

Fleire folkehøgskolar, Høgskolen i Bergen og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innan dykking. 

Oversikt over utdanningsinstitusjonar

Opptakskrav
Du må vere over 18 år for å ta dykkarsertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve .

Hva jobber dykkerfagskoleutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 559904 - Fagskoleutdanning, dykking, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 559906 - Fagskoleutdanning, dykking, ettårig

Bedrifter

Dykkar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7216101 - ANLEGGSDYKKER
 • 7216102 - DYKKER
 • 7216110 - DYKKERLEDER
 • 7216111 - FAGARBEIDER (DYKKING)
 • 7216113 - FORMANN (DYKKING)
 • 7216103 - HJELMDYKKER
 • 7216108 - KAMMEROPERATØR
 • 7216105 - KAMMEROPERATØRLEDER
 • 7216109 - KLOKKEDYKKER
 • 7216107 - KLOKKEDYKKERLEDER
 • 7216106 - RESERVEDYKKER
 • 7216114 - SPESIALARBEIDER (DYKKING)

Sist kvalitetsikret den 22. januar 2013, av Norsk yrkesdykkerskole