Yrkesdykker som jobber under vann
Yrkesskildring

Dykkar

favoritt ikon

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.

Som dykkar jobbar du under vatn. I Noreg finst det to hovudretningar for yrkesdykkarar: dykking innanskjers og dykking i Nordsjøen. Det er vanleg å spesialisere seg innan eit av områda.

Yrkesdykkaren har mange ulike jobbmogelegheiter. Du kan jobbe som:

I mange yrke er dykking ein del av jobben. Dette er tilfellet for mannskap på redningsskøyter, brannkonstablar og arkeologar

Ein del av arbeidstida vil også gå føre seg over vatn. Gjennomsnittleg dykketid er på 200 timar i året.

I yrket må du rekne med ein god del reising. For dykkarar som jobbar innan bygg og anleggsbransjen kan talet på reisedøgn i året fort komme opp i 250. I Nordsjøen vil talet vere lågare.

Det finst fleire jobbmogelegheiter i Noreg. Norske dykkarar er også ettertrakta i utlandet.

Kvar arbeider dykkarar?

Mange dykkarar jobbar i Nordsjøen i olje- og gassindustrien, i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnstader.

Personlege eigenskapar

Ein yrkesdykkar må like utfordringar og vere sjølvstendig og nøyaktig. Du må vere fleksibel og kunne tilpasse deg. Du må også ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter. Du må takle å opphalde deg i tronge rom med dårleg sikt.

Utdanning

Det er ein fordel å ha ei fagutdanning innan til dømes bygg og anlegg. Du kan ta ei tilleggsutdanning som yrkesdykkar. 

Du må vere minst 300 dagar offshore og gjennomføre minst 150 godkjente dykk for å bli ein profesjonell dykkar.

Fleire folkehøgskolar, Høgskolen i Bergen og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innan dykking. 

Oversikt over utdanningsinstitusjonar

Opptakskrav
Du må vere over 18 år for å ta dykkarsertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve.

Kva jobbar dykkerfagskoleutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for dykkarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Yrkesdykker
Heltid
Alle sektorer
374 personer
374 personer
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
46 080 kr
46 080 kr
552 960 kr
552 960 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
47 120 kr
47 120 kr
565 440 kr
565 440 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 370 kr
48 370 kr
580 440 kr
580 440 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
52 180 kr
52 180 kr
626 160 kr
626 160 kr
Yrkesdykker
Heltid
Privat
371 personer
371 personer
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
46 080 kr
46 080 kr
552 960 kr
552 960 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
47 100 kr
47 100 kr
565 200 kr
565 200 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 400 kr
48 400 kr
580 800 kr
580 800 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
52 220 kr
52 220 kr
626 640 kr
626 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.