Nøkkelinformasjon

Utdanningene knytter forskning og ledelsesteori tett opp mot praktisk utførelse av lederoppgaver.

Studier innen ledelse i utdanningssektoren gir deg innsikt i utdanningsvirksomheters mandat og rolle i samfunnet. Du får kompetanse på endrings og utviklingsprosesser.

Styrerutdanningen og rektorutdanningen er en del av regjeringens satsing kompetanse for kvalitet, som skal styrke kvaliteten i skoler og barnehager i Norge.

I den forbindelse har utdanningsdirektoratet, i samarbeid med universiteter og høgskoler utviklet en rekke videreutdanningstilbud for rektorer og styrere i barnehager. Her kan du lese mer om styrerutdanning, og rektorutdanning. Studietilbudene gir 30 studiepoeng, og gjennomføres på deltid ved siden av jobb.

 

 

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
  • Skoleledelse, videreutdanning (649905)
  • Master, utdanningsledelse, 1½-årig (741127)
  • Master, utdanningsledelse, toårig (741122)
  • Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere (625501)
  • Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for lærere (625307)
  • Organisasjonsutvikling og endringsledelse, videreutdanning for lærere (625503)
  • Videreutdanning for lærere, uspesifisert, høyere nivå (725199)