Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanninger innen feltet ledelse. Her finner du studietilbud som dekker en rekke bransjer og fagfelt.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet, toårig (583303)
 • Fagskoleutdanning, faglig ledelse – byggfag, halvårig (557135)
 • Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig (555120)
 • Fagskoleutdanning, energiledelse (555114)
 • Fagskoleutdanning, administrasjonsledelse (549916)
 • Fagskoleutdanning, resepsjonsledelse, halvårig (544901)
 • Fagskoleutdanning, kjøkken- og restaurantledelse, halvårig (544205)
 • Fagskoleutdanning, kontor, salg- og serviceledelse, ettårig (543202)
 • Fagskoleutdanning, markedsføring med økonomi og salgsledelse, ettårig (542212)
 • Fagskoleutdanning, markedsøkonomi med salgsledelse, 1½-årig (542211)
 • Fagskoleutdanning, salg, ledelse og markedsføring, toårig (542109)
 • Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service, ettårig (542105)
 • Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service (542103)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (541999)
 • Fagskoleutdanning, coaching og relasjonsledelse, halvårig (541904)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse kultur, toårig (541903)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse kultur (541902)
 • Fagskoleutdanning, praktisk lederutdanning, ettårig (541165)
 • Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning, halvårig (541164)
 • Fagskoleutdanning, prosjektplanlegging for leverandørindustrien, 10 studiepoeng (541160)
 • Fagskoleutdanning, produksjonsledelse for leverandørindustrien, 10 studiepoeng (541159)
 • Fagskoleutdanning, effektiviserings- og forbedringsledelse, ettårig (541158)
 • Fagskoleutdanning, produksjonsledelse, ettårig (541157)
 • Fagskoleutdanning, bedriftsledelse, halvårig (541156)
 • Fagskoleutdanning, arbeidsledelse, ettårig (541155)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse, halvårig (541153)
 • Fagskoleutdanning, utøvende lederskap i praksis, halvårig (541151)
 • Fagskoleutdanning, offshore arbeidsledelse, halvårig (541150)
 • Fagskoleutdanning, salgsledelse, halvårig (541149)
 • Fagskoleutdanning, praktisk ledelse, halvårig (541148)
 • Fagskoleutdanning, ledelse i håndverksfag, halvårig (541146)
 • Fagskoleutdanning, Servicelederskolen, halvårig (541132)
 • Fagskoleutdanning, Prosjektlederskolen, halvårig (541131)
 • Fagskoleutdanning, Kantinelederskolen, halvårig (541130)
 • Fagskoleutdanning, Arbeidslederskolen, halvårig (541129)
 • Fagskoleutdanning, verkstedledelse, halvårig (541128)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig (541127)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse, ettårig (541126)
 • Fagskoleutdanning, operativ ledelse, ettårig (541125)
 • Fagskoleutdanning, Ledelsesskolen, ettårig (541124)
 • Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse, ettårig (541122)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig (541112)
 • Fagskoleutdanning, ledelse i håndverksfag (541111)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse (541110)
 • Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse (541109)
 • Fagskoleutdanning, etablering, innovasjon og entreprenørskap (541106)
 • Endringsledelse, videreutdanning (541102)
 • Fagskoleutdanning, anleggsledelse, halvårig (557140)
 • Fagskoleutdanning, ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, 10 studiepoeng (554163)
 • Fagskoleutdanning, ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, 10 studiepoeng (554163)

Relevante yrker