Nøkkelinformasjon

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med universiteter og høgskoler utviklet en rekke videreutdanninger for yrkesfaglærere, som en del av arbeidet med å øke kvaliteten og kompetansen i norske skoler. Disse studietilbudene er rettet mot lærere som jobber i skolen.

Lærere som jobber i kulturskole, grunnskole, vidergående opplæring, eller i voksen opplæringen på nivåene grunnskole og videregående kan søke om å få dekt stipend og vikarbruk for fraværet sitt mens man er under utdanning. Rektor på skolen må være informert om søknaden.

Les mer om søkandsprosessen og viktige frister på UDIR sine sider.

Lærere kan også søke om stipend - og vikarordningen for andre relevante utdanninger utenfor UDIR's studiekatalog.

Utdanninger

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10 Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Barne- og ungdomsarbeid Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Design, kunst og håndverk (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Drama- og teaterkommunikasjon (praktisk-pedagogisk utdanning) - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
E-helse for HO & EL / Digitalisering og ny teknologi inn i yrkesdidaktikken for HO og EL Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid) Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium og kortere Nord universitet
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Tilpassa opplæring og motivasjon i mangfaldige og fleirspråklege elevgrupper Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Tverrfaglige tema i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole og lærebedrift. (30 stp.) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Videreutdanning for yrkesfaglærere, uspesifisert (625102)
  • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (623802)

Relevante yrker