Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

15

Semester

2

Kostnader

25000

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Samlingsbasert videreutdanningskurs for matematikklærere, som tar for seg algoritmisk tenkning og programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Kurset tar opp følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Undervisningen går på deltid over ett studieår høst/vår og består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Alle utdanninger innen