Fakta

Sted:
usn.no
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

12. januar 2023.

Om studiet

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærere i skolen har særskilt kompetanse i hva det innebærer å være to- eller flerspråklig og hvordan man tilrettelegger for god opplæring gjennom utdanningsløpet for disse elevene.

Samlinger

Studiet er nettbasert. Per semester (15 stp.) er det seks nettforelesninger. På grunn av stor interesse vil det høsten 2022 være 2 klasser. Klasse A. har undervisning  torsdager fra kl. 9.15–12, mens klasse B. vil ha samling fredager til samme tid.

Nettsamlingene foregår på egnet nettplattform, og studentene må gjerne benytte seg av denne plattformen for gruppearbeid utover fast undervisningstid. De fastsatte nettsamlingene er obligatoriske.

For enkelte  av undervisningsøktene kan det legges opp til asynkron undervisning. Dette innebærer at forelesning legges ut som videofil i forkant og fastsatt undervisningtid brukes til gruppearbeid. Du vil seinere kunne komme med ønske om foretrukket undervisningsdag, men vi kan ikke garantere plass på førstevalget.

Eksamensinnlevering og sluttvurdering skjer via nettplattformen Wiseflow.


Oversikt over pensumlitteratur vil foreligge i god tid før semesterstart.

Høst 2022 

Uke gruppe A, torsdag gruppe B, fredag  
34 25.08 26.08  
35 01.09 02.09  
37 15.09 16.09  
39 29.09 30.09  
42 20.10 21.10  
44 03.11 04.11  

Alle undervisningsøkter er via Zoom, kl. 9.15–12.00 

Vår 2023 oppdateres  

Uke Gruppe A,torsdag Gruppe B,fredag
3 19.januar 20.januar
5 02.februar 03.februar
6 09.februar 10.februar
7 16.februar 17.februar
10 09.mars 10.mars
11 16.mars 17.mars

 

Andre opplysninger:

Uke : Innlevering av problemstilling og sjølvalgt litteratur

Uke : Innlevering av tekstutkast til fordypningsoppgave

Uke : Individuell veiledning på tekstutkast og ferdigstilling av fordypningsoppgave

Eksamen: Sjølvalgt fordypningsoppgave leveres xxx. mai.

 

Se også:

Opptakskrav

Norsk fra allmennlærerutdanning eller tilsvarende som underviser i grunnskolen eller videregående opplæring. Du må ha min. 30 studiepoeng i norsk og god kompetanse i skriftlig og muntlig norsk for å ta studiet.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

 

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 01.02.2022 til 01.03.2022.