Fakta

Sted:
Campus Drammen
.usn.no
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. november

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

.

Om studiet

Bygg kompetanse innen tverrfaglig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Slik er studiet

Studiet er 100% nettbasert og har obligatoriske digitale samlinger. Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år bestående av fire selvstendige emner à 15 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en tilhørende eksamen. Hvert emne gjennomføres i løpet av ett semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Det enkelte emne består av ni undervisningsdager som hver består av seks timer. Undervisningen er organisert i samlinger av to-tre dager.

Studiet er bygd opp i fire hovedområder som hver utgjør et emne. Studiets innhold har en progresjon hvor det faglige fokuset utvides fra emne til emne.

Samlinger vår 2025

Mer informasjon kommer.

Opptakskrav

Denne videreutdanningens primære målgruppe er alle kategorier fagperonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Opptakskravene er: 

  • Høyere utdanning av minst 3 års varighet (180 ECTS/ studiepoeng).
  • I tillegg må du dokumentere minst 2 års relevant praksis etter fullført utdanning med bachelorgrad eller tilsvarende.
  • Har du annen høgskole- eller universitetsbakgrunn på tilsvarende nivå, kan du etter særskilt vurdering bli tilbudt studieplass.

Har du utdanning fra land utenfor Norge, må du dokumentere norsk- og engelskkunnskaper. keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 15.09.2024 til 15.11.2024.