Fakta

Sted:
Campus Drammen
.usn.no
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. mai

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

25. november 2023.

Om studiet

Bygg kompetanse innen tverrfaglig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Slik er studiet

Studiet er 100% nettbasert og har obligatoriske digitale samlinger. Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år bestående av fire selvstendige emner à 15 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en tilhørende eksamen. Hvert emne gjennomføres i løpet av ett semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Det enkelte emne består av ni undervisningsdager som hver består av seks timer. Undervisningen er organisert i samlinger av to-tre dager.

Studiet er bygd opp i fire hovedområder som hver utgjør et emne. Studiets innhold har en progresjon hvor det faglige fokuset utvides fra emne til emne.

Digitale samlinger høst 2023

Samling 1: 15. - 17. august

Samling 2: 12.- 14. september 

Samling 3: 10.-12. oktober 

Eksamen: 2.november - 1.desember

*endringer av digitale samlingsdatoer kan forekomme

Opptakskrav

Denne videreutdanningens primære målgruppe er alle kategorier fagperonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer som har fullført høyere utdanning av minst 3 års varighet (180 ECTS/ studiepoeng). I tillegg må du dokumentere minst 2 års relevant praksis etter fullført utdanning med bachelorgrad eller tilsvarende. Har du annen høgskole- eller universitetsbakgrunn på tilsvarende nivå, kan du etter særskilt vurdering bli tilbudt studieplass.

keyboard_backspaceSpråkkrav i norsk og engelsk

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 15.02.2023 til 15.05.2023.