Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

20. januar 2023.

Om studiet

Vil du jobbe med å forebygge og behandle psykiske lidelser, rus og avhengighet, og bidra til å rehabilitere mennesker i en utsatt situasjon?

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse. Videreutdanningen er tverrfaglig og gir deg kompetanse i kommunikasjon og samhandling med mennesker med psykiske helse-, rus- og/eller avhengighetsproblemer og deres pårørende.  

Gjennom studiet opparbeider du ferdigheter som kan bidra til økt livskvalitet og bedring på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Studiets oppbygging

Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

Studiets fellesdel omhandler

  • mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø
  • organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
  • kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her